Témata otevřená ke komentování

rozcestnik Nové město na Moravě Velké Meziříčí Třebíč Náměšť nad Oslavou Humpolec Dobronín Okříšky Telč Jaroměřice nad Rokytnou Kraj Vysočina logo_plzen_krajlogo_zbiroh

O projektu

Projekt eCitizen II má podpořit evropská města a regiony v jejich společném úsilí zlepšit služby eGovernmentu, dále má podpořit interakci mezi občany a subjekty veřejné správy a zapojit občany do lokálních veřejných rozhodovacích procesů. Cílem je obecná změna postoje veřejné správy k problematice eParticipace (eParticipace = zapojování občanů do rozhodovacích procesů).


Vedoucím partnerem projektu eCitizen II je Finský Baltický Institut, dalšími partnery jsou Bologna (Itálie), EUDEL (Baskicko), Flevoland (Nizozemí), Kerry County (Irsko), Miskolc (Maďarsko), Odense (Dánsko), Patras (Řecko), Tampere (Finsko), Tartu (Estonsko) a Vysočina (Česká republika). Detailní informace o projektu a aktuálním dění naleznete na webových stránkách odboru informatiky www.kr-vysocina.cz/it v sekci Mezinárodní projekty.

O systému "Váš názor"

Na Vysočině se v průběhu realizace projektu eCitizen II posoudí zkušenosti finského Tampere s nasazením komplexu služeb pro občany (Valma), některé úspěšné postupy jsou nyní pilotně testovány jako nová služba pod názvem „Váš názor“. „Váš názor“ je elektronická online služba prostřednictvím které je možné přímo ovlivnit důležitá rozhodnutí v konkrétní obci. Občané se budou moci vyjadřovat k vybraným aktuálním tématům, jejich názory budou následně zpracovány a využity při rozhodování samosprávného celku. Využití systému v jednotlivých obcích vyjadřuje nejen ochotu politického zastoupení v obci podívat se na věc očima občanů, ale podporuje také důvěru občanů a dává jim možnost rozhodnutí skutečně reálně ovlivnit.


V kraji Vysočina se zapojilo celkem 7 obcí, zapojení dalších obcí je možné kdykoliv v průběhu projektu. Postřehy a zkušenosti z pilotního testování přispějí k finální podobě systému, který bude v budoucnosti dostupný nejen všem obcím v kraji Vysočina, ale i zahraničním partnerům projektu eCitizen II.

loga EU