Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Rozpočet 2015

Pište nám své návrhy a připomínky k rozpočtu na příští rok.

Kromě aplikace Váš názor můžete svůj podnět donést osobně, poslat poštou nebo na e-mailovou adresu  podatelna@dobronin.cz do 29. 12. 2014.

Děkujeme za Váš názor.

 

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Dobronín

Využití prostoru za Návesním rybníkem

Obec má v plánu využít prostor za Návesním rybníkem jako odpočinkovou zónu pro občany Dobronína. Jaké aktivity v této oblasti byste uvítali? Máte nějaký návrh na vzhled a uspořádání prostoru? 

  Komentářů: 6 | neveřejných: 0
  Původ: Dobronín

Jakým způsobem by měly být využžívány prostory po býva...

Jakým způsobem by měly být využžívány prostory po bývalé hospodě v kulturním domě?

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Dobronín

Veřejná zeleň v obci

Žádáme o vaše návrhy konkrétních míst v obci, která by měly být osázena okrasnou zelení?

  Komentářů: 3 | neveřejných: 0
  Původ: Dobronín

Podněty do rozpočtu 2014

Na základě přípravy rozpočtu na rok 2014 vyzýváme občany Dobronína k předkládání podnětů a návrhů na zařazení do rozpočtu obce. Termín: do 31. října 2013.

Využít můžete aplikaci Váš názor, e-mailovou adresu podatelna@dobronin.cz, schránku u obecního úřadu nebo se obraťte na starostu obce.

 

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Dobronín

Obecní rozhlas - uvedení hlášení + další náměty

Jakému uvedení hlášení místního rozhlasu dáváte přednost?

1) Písnička

2) Krátká znělka

3) Bez uvedení

Rádi budeme i za vaše další náměty k hlášení.

Např.

- čas vhodný k hlášení

- co vše hlásit - zda kromě klasických hlášení přidat i další témata

...

  Komentářů: 3 | neveřejných: 1
  Původ: Dobronín

Jak jste spokojeni s možnostmi využití volného času v obci...

Co se vám líbí?

Co se nelíbí?

Co byste změnili?

Jaké volnočasové aktivity vám v obci chybí.

Jste případně ochotni se na některé činnosti aktivně podílet?

  Komentářů: 0 | neveřejných: 5
  Původ: Dobronín

Jaký je váš názor na systém třídění komunálních odpa...

Napište nám své postřehy a náměty k systému třídění.

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Dobronín

Návrhy mladých na zařízení pro volnočasové aktivity v ob...

Na základě článku v 5 čísle Dobronínského zpravodaje budeme rádi za vaše konstruktivní podněty k vybudování zařízení pro volnočasové aktivity v obci. 

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Dobronín

Vaše návrhy do rozpočtu na rok 2013

Na základě přípravy rozpočtu na rok 2013 vyzýváme občany Dobronína, aby do 15. listopadu 2012 předkládali své podněty a návrhy na investice v obci.

Využít můžete aplikaci Váš názor, e-mailovou adresu podatelna@dobronin.cz, schránku u obecního úřadu nebo se obraťte na starostu obce.

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Dobronín

Problematická místa z hlediska bezpečnosti silničního prov...

Vítáme občany Dobronína v systému Váš názor nově spuštěný i pro naši obec.

K tomu, aby byly zveřejněny vaše komentáře, je třeba se nejdříve zaregistrovat v pravém sloupci po kliknutí na odkaz "ZDE" pod tlačítkem přihlásit.

Prvním tématem, které je pro pracovníky obecního úřadu v současnosti aktuální a ke kterému bychom rádi znali vaše názory a připomínky, je otázka bezpečnosti silničního provozu v obci.

Která místa v naší obci považujete za problematická z hlediska bezpečnosti silničního provozu na komunikacích v obci Dobronín? Které dopravní značení považujete za nadbytečné, kde byste naopak např. značku nebo přechod přidali.

  Komentářů: 3 | neveřejných: 0
  Původ: Dobronín

Problematická místa z hlediska bezpečnosti silničního prov...

Vítáme občany Dobronína v systému Váš názor nově spuštěný i pro naši obec.

K tomu, aby byly zveřejněny vaše komentáře, je třeba se nejdříve zaregistrovat v pravém sloupci po kliknutí na odkaz "ZDE" pod tlačítkem přihlásit.

Prvním tématem, které je pro pracovníky obecního úřadu v současnosti aktuální a ke kterému bychom rádi znali vaše názory a připomínky, je otázka bezpečnosti silničního provozu v obci.

Která místa v naší obci považujete za problematická z hlediska bezpečnosti silničního provozu na komunikacích v obci Dobronín? Které dopravní značení považujete za nadbytečné, kde byste naopak např. značku nebo přechod přidali.

 

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Dobronín

Zpřístupnění přírodních rezervací a přírodních památek

Kraj Vysočina dlouhodobě zajišťuje péči o zvláště chráněná území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památky a evropsky významné lokality Natury 2000 (mimo území CHKO). Jedním ze záměrů péče o tato území je jejich vzdělávací, výchovné a osvětové využití (včetně využití území jako turistického cíle); na druhou stranu nevhodné chování návštěvníků (turistů) může poškozovat předmět ochrany chráněných území. Proto jsou v plánech péče o přírodní rezervace a přírodní památky navrhována opatření jak na vzdělávací využití území (na instalaci naučných tabulí, vybudování naučných stezek, propagaci území v okolních obcích atp.) tak návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností (na usměrňování tras návštěvníků po povalových chodníčcích, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd., na informační panely s vysvětlením vhodného způsobu pohybu návštěvníků v území apod.). Opatření jsou souhrnně nazývána NÁŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA. Před realizací opatření návštěvnické infrastruktury kraj z rozpočtových důvodů doposud upřednostňoval zásahy k péči o rostliny a živočichy (o předměty ochrany). Nyní však na realizaci uvedených opatření návštěvnické infrastruktury může kraj čerpat prostředky z aktuálního Operačního programu Životní prostředí, z prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

 

V případě, že máte názor, ve kterém území a jaká opatření návštěvnické infrastruktury jsou zapotřebí (nebo by byla vhodná) prosíme, abyste je uvedli v komentáři.

Přehled a řada informací o zvláště chráněných území a Natuře 2000 v Kraji Vysočina je mj. na portálu kulturního přírodního dědictví http://www.dedictvivysociny.cz/

 

 

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina