Vytvoření vyhlídkové věže v rámci areálu hradu Orlíka

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
116

Snaha o vytvoření vyhlídkové věže v rámci areálu hradu Orlíka se dá dohledat už kolem roku 1990, kdy byl vypracován komplexní návrh na záchranu této středověké zříceniny, jehož součástí byl i nástin možného dobudování věže. Myšlenka se poté s různou intenzitou objevovala i v pozdějších letech, kdy logicky vyústila ve veřejnou a ne příliš šťastně postavenou anketu k danému tématu v roce 2008.

Rozporuplný výsledek vedl vedení města k dalšímu hledání alternativ, včetně zvažování jiné lokality na tzv. Havlově kopci - tedy zcela mimo hradní areál. Bohužel se tato myšlenka ukázala jako příliš komplikovaná z hlediska majetkoprávních vztahů a taktéž se dá předpokládat, že výšková stavba v sousedství blízkého vysílače by pravděpodobně nedostala souhlas radiotelekomunikací.

Úvahy se tedy obrátily zpět k hradu a byly vypracovány další studie zpřístupnění, ať už z dílny správce areálu společnosti Castrum o.p.s., Ing.arch. Zdeňka Závodského v roce 2009, nebo naposledy v roce 2013 od Ing.arch. Martina Fraňka. Právě posledně zmiňovanému, který aktuálně působí v architektonickém ateliéru v Jihlavě, se podařilo návrh dopracovat do takové podoby, která byla předběžně v komisi Národního památkového ústavu s územním odborným pracovištěm v Telči vyhodnocena jako možná.

Vzhledem k tomu, že si je vedení města vědomo závažnosti stavebního zásahu do hradního areálu, který má své plusy v podobě zásadního zatraktivnění lokality, zvýšení turistického ruchu a s tím spojených finančních benefitů, zároveň je třeba zvážit důsledek těchto plánů, kdy dojde ke změně po generace známého tvaru tělesa věže a v rámci komplexu budou vloženy novodobé konstrukce.

Na základě výše popsaného se město Humpolec rozhodlo vypsat novou anketu pro veřejnost s jednoduchou otázkou, zda rozhlednu na Orlíku ano, nebo ne a to v podobě dle studie předložené NPÚ.

Hlasování je možno též provádět pomocí anketních lístků v Informačním středisku Humpolec.


 Otevřeno ke komentování od
 01.10.2013 - 17.11.2013
 
Přílohy

VizualizaceHlavní nádvoří
VizualizaceVnitřní nádvoří
VizualizaceLetecký pohled 
Komentáře
veřejné: 26 | neveřejné: 90

Rozhledna

Proboha, rozhodně ne! Nechápu snahu některých dalších jedinců zapsat se nesmazatelným písmem do historie nesmyslných nápadů. Nechápu jejich úsilí zcela zničit kulturní dědictví. Už současný stav považuji za znehodnocení jednoho z mála romantických zákoutí našeho regionu. Plot, beton, různé přístavby, kasa pro výběr vstupného … Je-li skutečně nezbytné utratit zřejmě přebytek peněz za každou cenu, postavte si rozhlednu na jiném kopci! Podobným způsobem již byla zcela zničena kouzelná atmosféra blízké lokality U tří jezírek.

Vložil: Ing. Oldřich Kořínek (registrován/a Humpolec  ) 2013-11-15 13:21:27

Nebudou se naše děti stydět?

Nebudou se naše děti stydět za naše současné činy? Udělat jedno rozhodnutí, především z pozice majitele nemovitosti o jejím zásadním přetvořením na něco jiného je dnes velmi jednoduché. Stačí k tomu projekt, souhlas stavebního úřadu, někdy i závazné stanovisko památkového ústavu a peníze a jde se na to. To asi plánovaná rozhledna na věži hradu Orlíka už asi má. Ale je tu i druhý „vlastník“! Běžný návštěvník, turista, či obdivovatel historie, laik či odborník se svým subjektivním vkusem. Jeden zajásá, že může panorama vidět o pár metrů výše, druhý se bude divit, co si to zase ten „malý“ český člověk vymyslel být zase blíže oblakům. Nebo jde o fenomén rozhleden, které za peníze z EU vznikají jako houby po dešti. Jen abychom už měli na turistických a dalších všelijakých průvodcích ten symbol ROZHLEDNY. Už vidím, jak se instaluje pod hnědou značku (Odbočka k turistickým cílům) další šipka ROZHLEDNA ORLÍK. Přinese to určitě větší zájem a korunky. Co si nezasvěcený turista pomyslí? Bude si klepat na čelo, že jsme zase poskočili dále do Evropy tou Humpoleckou „Orlorozhlednou“. Vše se dá nějak obhajovat. Ovšem ne úplně. Stavba není na pár let, a budou jí vnímat i naše děti, pro které snad naši zemi budujeme (promiňte, ale jiný výraz jsem nenašel) s úspěchy či neúspěchy, aby byla stále malebná. A to Vysočina, Humplecko a hrad Orlík určitě je. Je to velká odpovědnost přetvořit starý gotický hrad v něco jiného, odpovědnost, za níž se budou všichni, jež přetváří hrad Orlík muset zodpovídat především svým dětem, vnukům, prostě dalším generacím. Pane starosto, vážení radní, pane architekte, co si myslíte, že vaši synové, dcery a vnukové vám jednou řeknou. Nebo se budou jen tiše stydět? Hrad Křivoklát, který se stal mým domovem a především prací, určitě patří mezi nejznámější hrady s kořeny do samého jádra českého státu. Předkové, jež požárem silně poničený hrad začali opravovat již v první čtvrtině 19. století, se s velkým citem tohoto úkolu zhostili. Velká válcová věž již neměla 200 let střechu a silně chátrala. Mohli mít třeba i úmysly věž dobudovat pouze do vyhlídkové plošiny, jelikož začínal boom rozhleden po českých zemích, ale myslím, že byli chytřejší. Zvolili její obnovu v původní hmotě, vyrostla střecha podle Jagellonských plánů z 15. století a dnes je to dominanta a jedinečná vyhlídka do křivoklátského okolí. Určitě se za ně stydět nemusíme. Co vy na to? Nejsou i jiná řešení? Nestačil by jen současný výhled do krajiny ze současného místa? Nejde jen opravdu o tu značku v mapách, či o něco úplně jiného? Nebudou se naše děti stydět? Luděk Frencl, kastelán hradu Křivoklátu www.krivoklat.cz

Vložil: Luděk Frencl (registrován/a Humpolec  ) 2013-11-14 00:04:26

názor

ano,souhlasím s vyhlídkou:)

Vložil: Jiřina Váňová (anonymní Humpolec  ) 2013-11-10 17:06:13

Vyhlídková věž

Rozhodně souhlasím s realizací.

Vložil: Karel Urbánek (registrován/a Humpolec  ) 2013-11-04 18:46:58

Rozhledna

Tak to je hnus velebnosti

Vložil: Martin Brejtr (anonymní Humpolec  ) 2013-10-24 22:45:11

Orlík - vyhlídková věž rozhodně ne

Jsem PROTI vytvoření vyhlídkové věže v areálu hradu Orlíka. Mé důvody: Domnívám se, že stavba jakékoliv nové konstrukce na hradní věži bude mít za následek nenávratné poškození této historické stavby. Nemyslím si, že je na Orlíku rozhledna potřeba. Pokud by chtělo město Humpolec investovat do stavby na hradě Orlíku, mělo by své investice směřovat k jeho restauraci do původní historické podoby. Ničit vlastní historii kvůli snaze vydělat co největší peníze (třeba na "rozhlednových" turistech) mi přijde omezené a pomýlené. Příklady takového jednání a jeho (negativních) důsledků jsou známy z minulosti. Pokud chcete nalákat na hrad více turistů, dejte jim hrad v jeho původní podobě, nebo zachovejte podobu stávající a investujte raději do historických (a jiných) kulturních akcí, které jsou na hradě pořádány. Dobrým příkladem takové akce jsou Středověké slavnosti či Hradozámecká noc (a jistě i další).

Vložil: Jakub Řihák (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-16 10:12:08

Vyhlídková věž přece není nutná...

Proč kazit romantiku onoho místa nějakou nepřirozenou kovovou konstrukcí? Lidé Orlík navštěvují proto, že je takový, jaký je. Výhled je z něj i bez rozhledny tak nádherný. Je krásně vidět Lipnici i Humpolec. Je tam klid, dokonalo a krásně. Nezničte to. Už je to myslím nějakých pět, co tam bývám jako dobrovolnice při Středověkých slavnostech a nedovedu si je představit s oním kovovým strašákem za zády. Prosím, taková vyhlídková věž přeci není nutná...

Vložil: Kristýna Prokůpková (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-14 16:59:33

Orlík - vyhlídková věž.

Jsem rozhodně pro, návrh se mi líbí.

Vložil: Zdeněk Vopěnka (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-10 13:44:06

Nový velký hromosvod na hradě?

Tak jsem shlédl vizualizace a v první fázi jsem si říkal "Co to do pytle je?" Po bližším průzkumu jsem zauvažoval nad výhodami. Evidentně se jedná o kovovou konstrukci, takže když ten základní sloup obložíme křemenem, tak bychom mohli tak 50x ročne dostat celkem pěkný skleněný odlitek aneb proč nemít na hradě obří hromosvod, který do X set let staré věže přidá nemalé otřesy a vibrace. Věž byla už jednou svázaná obručemi a došlo k její opravě. Když jsem uvažoval dál a dostal jsem se do další fáze myšlenkového toku, tak jsem si stále říkal "Co to do pytle je?"... no a dál jsem v tomot směru nepokračoval, protože tato konstrukce se mi opravdu nelíbí a nevidím důvod proč jednolitost areálu, kde se vyskytuje pouze kámen a dřevo (a "kovaná zábradlí") obohacovat o vynález Prokopa Diviše, který se tam materiálově prostě nehodí a ty hladké tyče už vůbec ne. Teď mě napadlo - když k tomu připojíme středně silný zdroj, tak to bude fungovat jako hyper-vysílač a budeme moc rušit vysílání a rozechvívat kabely v širokém okolí. Čistě teoreticky, když bychom k tomu přidali lepší zdroj o pár kilovoltech, tak by mezi těmi tyčemi mohly běhat malé blesky a změníme to na Teslův generátor blesků, což dozajista přiláká davy turistů z celého širokého okolí.

Vložil: Jan Kubata (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-10 08:29:11

rozhledna

Když člověk dojde na hrad, cítí tam určité tajemno a to jen díky tomu, že ze všeho kolem dýchá historie a myslím, že instalací takové stavby by to skončilo. Pořád úřady dbají na to, aby jakékoli opravy a dodělávky byly podle historických podkladů a splňovali nějaká kriteria a teď by byli pro, tam postavit tohle??? Jsem proti

Vložil: Petr Hylas (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-09 18:19:42

Vyhlídková věž na Orlíku.

Jsem pro její výstavbu.Pokud by to šlo mělo by být schodiště středem věže.

Vložil: Josef Zmek (anonymní Humpolec  ) 2013-10-09 16:45:30

Orlík-rozhledna

Orlík, je především hrad který zpustošil především zub času, ale také lidská nevšímavost a hloupost. Pokud se podíváme zpět o několik desetiletí tak kdo se nejvíce podílel na devastaci Orlíka? Mám dojem že to byly především obyvatelé blízké osady Rozkoš, kteří jezdili na hrad pro kamen na stavbu svých obydlí a že ho tam něco sebrali. Vážení, souhlasím s názorem p.Petra Žáčka a to dostavět věž do původní podoby a vůbec pokusit se aspoň částečně hrad rekonstruovat do někdejší krásy. Kde je přeci psáno že zřícenina nemůže nebo nesmí být opravena, nebo pokud se dnes někde stane že památka (zámek, hrad nebo jiná historická budova) vyhoří nebo zřítí tak už jí budoucím generacím necháme zakonzervovanou jako zříceninu?

Vložil: Otto Pytlík (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-06 15:55:01

klasika=střecha

Pokud skutečně musí na hradě vzniknout rozhledna, preferoval bych dostavbu věže se střechou a vnitřním přístupem v kamenném tělese. Technicky to proveditelné je a nevnášelo by to další podstatně vizuálně uplatněnou hmotu (ocelové/dřevěné venkovní schodiště). Výhody zastřešení objektu jsou navíc v mnoha aspektech nesporné. Chápu že k zastřešení nebyla nikdy od počátku 90.let vůle, a byla snaha o zachování vžitého obrazu zříceniny. Vžitý je ten romanticky zdůvodňovaný obraz ale jen relativně krátký časový úsek. Co je menší zlo - střecha co tu kdysi byla, nebo venkovní schody co tu v navrhovaných proporcích nikdy nebyly? Rozhodovat mi nepřísluší, jako návštěvník bych radši tu střechu. Pro inspiraci stačí zajet na Lipnici a projít si ochoz na Samsonu. Tam jsou funkce rozhledny a zároveň i zdroje signálu mobilních operátorů (nezanedbatelné finance navíc pro rozvoj hradu) obsaženy v klasické konstrukci hradní věže. Historický dojem ničím neruší ani rozhledna, ani ty antény skryté pod střechou.

Vložil: Petr Žáček (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-06 14:38:25

Rozhledna bude plusem

Jsem pro rozhlednu. Když už nemůže být kopec "oholen" od stromů, aby se zřícenina objevila viditelná do celého širokého okolí a byl z ní taky takový výhled, tak je rozhledna určitě přínosem.

Vložil: Vít Drbal (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-06 14:24:28

Proč ničit dominantu Orlíka?

Za prvé je nutné říci, že anketa je dosti zavádějící a její provedení zvláštní, tak jak "nešťastně byla položena otázka v roce 2008, tak stejně nešťastně se jeví anketa i tentokrát. A teď tedy přímo k záměru rozhledny. Stále si musím pokládat otázku proč? proč bychom na tomto hradě měli mít rozhlednu? .... Věž hradu tímto ztratí veškerou důstojnost, kterou nese ztratí také právě ten dominantní a neodmyslitelný tvar. Vždyť právě tento tvar věže je tak charakterisický pro tuto zříceninu. A dostavět věž pomocí tohoto ocelového monstra? Proč musíme věž doplnit klecovitou rozhlednou? Co se týče výhledu, dle mého názoru by zásadně pomohla prořezávka dřevin ať už směrem k Humpolci nebo odstranění dřevin směr Lipnice. Výhled z brány je velmi dobrý takže stále nevidím důvod proč by bylo třeba ničit dominantu Orlíka. Pokud se opravdu tento záměr dostane do realizace, Orlík už nikdy nebude takový jako dřív, už nebude romantickou zříceninou s dlouho historií, ale všichni si ho budou pamatovat jako tu zříceninu kde maj kovovou rozhlednu na věži.

Vložil: Jana Skalová (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-06 09:05:39

rozhlednu NE

Dobrý den, nemyslím si, že by rozhledna na hradě byla přínosem a už vůbec NE v provedení z kovu. Tento materiál se vůbec nehodí do hradního areálu. M.S.

Vložil: Miroslav Samek (ověřován/a Humpolec  ) 2013-10-04 15:05:00

NE-rozhledně

Dobrý den. V prvé řadě mě udivuje amatérský způsob ankety. Nic neříkající její název zda rozhlednu v areálu hradu či ne? Je vůbec toto možné! Na mě to dělá dojem i vzhledem k tomu, že již je zaplacená studie a anketa zní jak zní, že je předem rozhodnuto. A to nebyla opomenuta připomínka, že ani Památkové péči to již nevadí! S úpravou a doplněním věže zásadně z hlediska památkového a prostého vzhledu zásadně nesouhlasím a názor doplním i o umístění jinde v areálu hradu. Z několika míst hradu je nádherný výhled již nyní(max. nějaké drobné výřezy porostu)! O kolik to vylepší takováto rozhledna? Téměř vůbec! Není lepší, když turisté a návštěvníci Humpolecka uvidí hrad z nějaké vzdálené rozhledny? Každý bude mít zájem navštívit i hrad a naopak. Rozhledna přímo na hradě z žádného hlediska památce na atraktivitě nepřidá.

Vložil: Luděk Brož (ověřován/a Humpolec  ) 2013-10-04 14:50:48

Noční bar nebo pohádkový Orlík?

Dobrý den, trochu mě mrzí, že neregistrovaní občané nemají možnost volby, zda chtějí svůj názor zveřejnit a jejich komentáře automaticky padají do neveřejných. Pokouším se tedy nyní reagovat i veřejně. Prezentovaný návrh, na který rozhodně říkám NE, na mě působí jako industriálně laděné zařízení nočního baru, kde se na točitých schodech a v zamřížovaných klecích předvádějí tanečnice u tyče. Domnívám se, že věž tak jak vypadá teď je na hradě právě to pěkné a zajímavé, ta věž něco pamatuje, a ač je nepřístupná, dovoluje nám nechat se při pohledu na ni vtáhnout do minulosti. Přece není nutné za každou cenu při návštěvě hradu vidět do dálky, předpokládám, že návštěvníci tam jdou hlavně kvůli hradu samotnému. Myslím si, že výhled do kraje je z paláce nebo nově zpřístupněné brány také moc pěkný. Orlík, tak jak vypadá teď, je krásné, romantické a pohádkově působící místo. Ruku na srdce, jakou pohádku si tam dovedete představit po výstavbě navrhované rozhledny?

Vložil: Věra Lemberková (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-04 13:33:16

Patří moderna právě na Orlík?

V zásadě nemám nic proti moderní architektuře, ovšem pouze v případě, zcela nových staveb, nebo přestaveb, kdy původní objekt dosud nemá svou výraznou tvář. To ovšem není případ hradu Orlíka. Navrhovaná konstrukce věže nejen, že ani trochu nezapadá do atmosféry místa, ale navíc je v přímém rozporu s veškerou stavební činností, která zde byla v posledních desetiletích prováděna. Jako by se vysmívala snahám o archeologickými podklady podloženou rekonstrukci hradu a nenásilné začlenění nutných provozních objektů do hradního komplexu. Jediná pozitivní věc, kterou na tomto návrhu vidím (a pravděpodobně i proto dostal zelenou u Národního památkového ústavu) je, že až za deset let někoho přestane bavit pohled na "zadrátovanou" věž, stačí vzít flexu, dráty odřezat, dát do starého železa a hrad bude vypadat zas jako dříve. Jinými slovy stavebně není s tělesem hradu příliš propojená. Navíc si nejsem jistý tím, že hradní rozhledna přiláká více návštěvníků, než doposud samotný hrad, protože výhled z hradní brány už teď není zanedbatelný a většinu návštěvníků sem přivábí hlavně to, když se tu něco děje, než pohled na diskutabilní architektonickou konstrukci, neb pohled z ní. Martin Cvejn, 30 let, dobrovolný pracovník na hradě

Vložil: Martin Cvejn (anonymní Humpolec  ) 2013-10-04 12:42:49

Opravdu chcete zničit jedinečného ducha tohoto místa?

Předem bych chtěl napsat , že si velmi vážím dosavadního přístupu města Humpolce zvláště pana starosty a rady města k památkám zvláště k hradu Orlík. Nedomnívám se však , že vybudování nebo spíše přestavba věže na rozhlednu je šťastným krokem. Obávám se že nedojde ke kýženému zatraktivnění prohlídky k hradu a zvýšení návštěvnosti , ale spíše k odrazení návštěvníků kteří hledají romantickou zříceninu a ne industriální konstrukci. Podobně zničených památek necitlivými přístavbami se v poslední době objevuje dosti. Spíše odrazují než přispívají ke spokojeným návštěvníkům. Opravdu chcete zničit jedinečného ducha tohoto místa. Dominantu která dělá toto místo jedinečné. Tento návrh mi připadá masivní, megalomanský a velmi necitlivý k této památce .Je jen na nás jestli budeme hrad vídat jak ho vídali naši předkové po mnoho generací. Tomáš Klener 22 let dobrovolný pracovník na hradě člen správní rady o.p.s

Vložil: Tomáš Klener (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-04 10:54:37

vyhlídková věž na Orlíku

ano

Vložil: Šárka Bauerová (anonymní Humpolec  ) 2013-10-03 19:47:30

Jednoznačně proti

Naprosto nechápu, proč hyzdit krásnou romantickou zříceninu dostavbou ocelové konstrukce. V místě, kde panuje pouze kámen a dřevo nemá žádný podobný výtvor místo. Dominanta hradu Orlík tímto projektem naprosto ztratí své kouzlo a bude zničeno to, co dělá Orlík Orlíkem a odlišuje ho od ostatních podobných zřícenin. Rozhleden je všude dost, a výhled z bývalých paláců a teď nově snad i z brány je dostatečný na to, abychom nemuseli ničit tento historický odkaz.

Vložil: Valerie Hradecká (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-03 17:32:45

Opravdu toto?

Zdá se mi tato ocelová konstrukce spíše jako z románu J.Verna Tajemství ocelového města. Divím se, že památkáři by podobnou možnost vůbec povolili, když jinde někdy až nesmyslně brání každé staré okno.Jsem proti rozhledně na Orlíku jako takové. Zřícenina je i bez ní navštěvována dosti, ožila akcemi a poněkud nechápu prohradní lobby, že nechce podpořit výstavbu rozhledny v jiné části humpoleckého okolí.

Vložil: Zbyněk Loskot (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-03 07:42:17

Rozhledna?

Rozhlednu nepovažuji za důležitou. Pokud ovšem existuje skupina lidí, která je ochotná to zorganizovat a prosadit investici (slyšel jsem 3 mio?) tak budiž. Návrh je střízlivý, vypadá proveditelný a časy, kdy byl Orlík romantická pustá zřícenina jsou stejně definitivně pryč, stejně jako naše tamní klukovské výpravy :-)

Vložil: František čech (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-03 06:51:42

Opravdu rozhlednu?

Orlík má své kouzlo coby zřícenina hradu. Momentální panování o.p.s. Castrum dosud narušovalo onu starobylost poměrně minimálně. Navrhovaná klec moderního rázu podle mého názoru popírá onu historičnost a běh času. Napadá mě paralela, kdy O.p.s.Pyramidum v Egyptě staví výtah skrz pyramidu, aby měli návštěvníci komfortní pohled svrchu. I když chápu, že výhled by to byl jistě nádherný, a ve městě s rozhlednou by chtěl žít každý:-)

Vložil: Lukáš Krajíček (anonymní Humpolec  ) 2013-10-01 19:23:40

Zajímavé pojetí

Dobrý den, tento návrh mi přijde vizuálně zajímavý - určitě zajímavější než byl ten v minulé veřejné anketě. Svým způsobem dotváří vzhled věže pro lepší představu, jak dříve vypadala. Osobně nejsem zastáncem rozhledny v okolí Humpolce. Přesto však chápu, že s ohledem na dostupné dotace z EU je aktuálně vhodná chvíle k budování tohoto typu staveb. A jelikož se toto téma s neuvěřitelnou zarputilostí vrací již od roku 1990 a očividně iniciátoři této záležitosti rozhlednu chtějí a mají dostatečný vliv na to, aby se ankety opakovaly, myslím, že je na čase toto téma uzavřít a výstavbu umožnit. V budoucnu bez dotace z EU by totiž Město muselo zaplatit za takovouto aktivitu výrazně víc a podle mého se díky tomu ušetřené obecní peníze dají určitě investovat smysluplněji.

Vložil: Marcel Hlaváč (registrován/a Humpolec  ) 2013-10-01 16:22:26