Studie úpravy prostoru před zdravotním střediskem

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
16

Po úspěšně provedené rekonstrukci křižovatky ulic Masarykova a Hálkova zadalo město zpracování architektonické studie, která by navrhla vhodnou úpravu prostoru před dětským zdravotním střediskem včetně autobusových čekáren a novinového stánku.

Zpracovatel – atelier Penta z Jihlavy – předložil tři varianty možného řešení, které by se měly stát podkladem pro následné zadání projektu. Tímto návrhy předkládáme veřejnosti k seznámení a budeme rádi, když nám napíšete, co se vám na návrzích líbí a naopak. Vaše návrhy budou podnětem k úpravě studie a následnému zadání projektu.


 Otevřeno ke komentování od
 05.01.2017 - 01.05.2017
 
Přílohy

Průvodní zprávyVýtah z průvodní zprávy
Varianta A pohled 1
Varianta Apohled 2
Varianta Apohled 3
Varianta Bpohled 1
Varianta Bpohled 2
Varianta Bpohled 3
Varianta C pohled 1
Varianta Cpohled 2
Varianta Cpohled 3 
Komentáře
veřejné: 4 | neveřejné: 12

Varianta A

Z navržených variant je pro mne osobně nepřijatelná varianta C. Vydláždění prostranství a ztráta zeleně by bylo barbarství. Varianta B nabízí sice moderně řešené zastřešení celé nástupní plochy, ale vzhledem k výšce těch nejvyšších (patrových) autobusů a nutné rezervě by střecha musela vyrůst do obludných rozměrů naprosto nevhodných do této lokality. Vizualizace toto plně nevystihuje. Jednoznačně preferuji variantu A. Do daného prostoru hodí nejlépe, nepůsobí rušivě, je „vzdušná“ a pro potřeby cestujících naprosto dostačující. Snad jen zastřešení směrem do vozovky by mohlo mít větší přesah.

Vložil: Jaroslav Machotka (registrován/a Humpolec  ) 2017-03-27 11:31:41

rozšířená varianta B

Jednoznačně preferuji variantu B (o designu lze jistě ještě diskutovat) z toho důvodu, že je zastřešena celá šíře nástupišť (chodníku) a bude tak umožněn nástup a výstup "suchou nohou", což považuji za zásadní. Velmi bych se tedy přimlouval o podobné zastřešení nástupiště i na opačné straně ulice, kde také některé (i dálkové) linky zastavují. Jen si dovolím připomenout nutnost dostatečné světlé výšky konstrukce vzhledem k výšce dálkových autobusů.

Vložil: Jiří Čekal (registrován/a Humpolec  ) 2017-02-07 17:25:40

Varianta B

Zdravím, mě se líbí varianta B. Odděluje zastávku od parku a zadní strana je uzavřena, takže na zastávce nebude protahovat.. ;-)

Vložil: Samuel Háva (registrován/a Humpolec  ) 2017-01-25 09:52:12

A

Za mě A. Je to nejvzdušnější, tzn. nejmíň to omezuje prostor a nejhůř to vytváří podmínky pro osídlení bezďáky...

Vložil: Lukáš Krajíček (anonymní Humpolec  ) 2017-01-10 10:47:09