Úprava prostranství před Kongresovým centrem na rohu Školní a Žižkovy ulice

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
5

Právě dokončovaná výstavba Kongresového centra (KC) iniciovala urychlení prací na úpravě přilehlého prostranství. Na místě dosavadního nevzhledného parkoviště bude vybudováno malé náměstí s řadou stromů, lavičkami pro odpočinek, malým vodotryskem pro osvěžení v parných letních dnech a kavárenskou terasou obsluhovanou z přilehlé restaurace v KC.

Tato úprava vtiskne novou přívětivější tvář nejživější části našeho města. V podobném stylu bude v další etapě upraveno prostranství u kina a celá Husova třída, kde předpokládáme vytvořením šikmých nebo kolmých parkovacích stání výrazné zvýšení počtu parkovacích míst jako náhradu za místa ztracená před KC. Obě „náměstíčka“ budou propojena zvýšeným přechodem pro chodce, který bude zároveň tvořit účinný retardér pro zpomalení vozidel.

Řešení celého prostoru je hledáním kompromisu mezi motoristy a chodci, respektive mezi budováním míst pro parkování a vytvářením příjemného prostoru pro trávení volného času nejen občanů města, ale i jeho návštěvníků. Jako součást celé akce bude v řešeném území realizována také oprava vodovodu a kanalizace. Náklad celého díla přesáhne 9,5 mil. Kč, realizace by měla proběhnout zhruba od poloviny září do konce listopadu.

Úpravou prostranství se velmi intenzivně zabývala Komise pro rozvoj města, která podpořila její realizaci. Jak bude prostor po úpravách vypadat, můžete posoudit podle přiložených obrázků a plánků.


 Otevřeno ke komentování od
 23.08.2011 - 30.09.2011
 
Přílohy

Půdorysstudie místních komunikací
Situacesituační výkres v mapě KN
Situacepřehledová mapa
Vizualizace3D vizualizace prostranství 
Komentáře
veřejné: 1 | neveřejné: 4

Souhlas i nesouhlas

Souhlasím s potřebou řešit tento prostor a s potřebou zvýšit v této lokalitě množství zeleně. Přesto navrhované řešení ztvárněné vizualizací mi přijde takové minimalistické. Myslím, že by mohlo být i odvážnější. Zároveň se mi nelíbí plán na změnu Husovy třídy. Je to jedna z mála ulic v Humpolci, která si ještě zachovává genius loci a plánované úpravy s kolmým/příčným parkováním z ní udělají obyčejnou ulici bez vazby na historii daného místa - podobně, jako dopadlo Tyršovo náměstí, nebo park na Dolním náměstí po renovaci. Myslím, že by nejprve vedení města mělo definovat, zda mu jde o opravy a modernizaci silnic, byť za cenu zničení toho mála historického, co v našem městě zbývá, nebo chce to historické zachovat a tomu i přizpůsobit plánované úpravy. Dle mého toto je hlavní problém, který v rámci budování města znatelně chybí a osobně se kloním spíš k té druhé variantě.

Vložil: Marcel Hlaváč (registrován/a Humpolec  ) 2011-08-23 15:41:09