Rekonstrukce ulice Příčná

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
4

Město Humpolec plánuje provést v r.2012 rekonstrukci ulice Příčné. Na základě doporučení Komise pro rozvoj města by měla proběhnout změna povrchu z asfaltu na žulovou dlažbu, čímž by došlo v centru města ke sjednocení povrchů, neboť celé Horní náměstí i ulice 5. Května je zadlážděna. Součástí akce bude také rekonstrukce vodovodu. Jedním z důležitých požadavků při zadávání projektu bylo také řešit parkování vozidel. Projektanti předložili dvě varianty řešení.

Jedna počítá se zúžením chodníku na levé straně při pohledu z náměstí. V tom případě by rozšíření vozovky umožnilo po pravé straně „legálně“ parkovat, neboť současný stav neodpovídá předpisům ( při parkování nezůstávají dva jízdní pruhy).

Druhá varianta řeší tuto komunikaci jako jednosměrnou (průjezd z náměstí nahoru do ulice 5. Května), čímž by bylo vytvořeno cca 18 nových parkovacích míst po levé straně ulice (při zachování parkování na pravé straně), což je v těsné blízkosti městského a finančního úřadu velmi cenná deviza. S ohledem na tuto skutečnost a také s přihlédnutím ke zklidnění křižovatky s Hradskou ulicí (navíc v bezprostřední blízkosti školy), podpořila Komise pro rozvoj města právě tuto variantu. I vyjádření dopravního oddělení policie doporučuje městu tuto variantu. Dá se předpokládat, že řada řidičů jedoucích po ulici 5. Května využije k přístupu na náměstí ulici Hrdličkovu, s jejíž rekonstrukcí se v příštím roce také počítá. V důsledku toho by nemuselo dojít k většímu ovlivnění provozu na křižovatce ulic 5. Května s Jihlavskou u pivovaru, jak někteří odpůrci této varianty namítají. Zkušenosti z řady dalších měst, kde se řešení problému parkování provádí zjednosměrněním některých ulic již delší dobu, správnost tohoto záměru potvrzují.


 Otevřeno ke komentování od
 24.10.2011 - 30.11.2011
 
Přílohy

Situacesituační výkres ul. Příčná 
Komentáře
veřejné: 0 | neveřejné: 4
Žádné názory nebyly dosud vloženy