Studie rekonstrukce Žižkovy ulice

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
0

Město Humpolec nechalo zpracovat studii rekonstrukce Žižkovy ulice. Jedním z podnětů byla také „Dopravní studie centra města“, ve které Doc. Pavlíček upozorňuje na nutnost komplexního řešení tohoto prostoru s doporučením vybudovat zde velkokapacitní parkoviště.

Nyní předkládáme studii k veřejné diskuzi, abychom mohli před zadáním projektu reagovat na připomínky občanů. Záměrem je letos zpracovat projekt a v příštím roce jej realizovat. Předkládaná studie bude zhotovitelem (OKPLAN) veřejně prezentována na zasedání zastupitelstva dne 18. dubna 2012. Předpokládáme, že úpravy zeleně zpracuje odborná firma – není obsahem této studie.

Před zadáním projektu je potřeba vyřešit tyto otázky:

  1. Zrušení levého chodníku v horní části Žižkovy ulice od Horního náměstí po ulici Na Stupníku, otevření této ulice jako jednosměrné od náměstí a vytvoření podélných parkovacích stání.
  2. Umístění veřejného bezobslužného WC v provedení anti-vandal, které by fungovalo buď nonstop, nebo alespoň v denní době včetně víkendů. To by zároveň umožnilo zrušit WC v bývalé Fotografii a využít tyto prostory pro MěKIS.
  3. Jaký zvolit povrch průjezdné komunikace. Buď navázat na ulici Na Stupníku asfaltem (doporučuje Doc. Pavlíček) s tím, že veškerá parkovací stání budou v kostce 10x10 cm a chodník v mozaice 5x5 cm (návaznost na prostor před hotelem Fabrika), nebo i tuto vozovku řešit v dlažbě 10x10 s tím, že se kromě zhoršeného komfortu jízdy smíříme i se zvýšením hluku o cca 5-7 dB.


 Otevřeno ke komentování od
 26.03.2012 - 30.04.2012
 
Přílohy

Urbanistická studieprůvodní zpráva
Situační výkresnávrh řešení
Situační výkresnavrhované povrchy
Vizualizacenadhled
Vizualizacepohled č. 1
Vizualizacepohled č. 2 
Komentáře
veřejné: 0 | neveřejné: 0
Žádné názory nebyly dosud vloženy