Studie rekonstrukce Školní a Husovy ulice - varianty

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
7

Město Humpolec předkládá k veřejné diskuzi variantní studie rekonstrukce  Školní a Husovy ulice. Na základě připomínek bude pak zadáno zpracování projektové dokumentace (pravděpodobně v r.2013) s tím, že by realizace mohla proběhnout v následujících letech.

Město Humpolec zadalo zpracování dvou alternativ studie dopravního a urbanistického řešení ulice Školní ( od křižovatky s Hálkovou ), Havlíčkova náměstí a Husovy ulice. Osloveny byly firmy PROfi Jihlava a OKPLAN Humpolec. Zároveň město zadalo firmě PROfi zpracovat hlukovou studii zájmového území, která by pomohla řešit problém povrchu komunikací.

V zadání bylo požadováno vytvořit co nejvíce parkovacích míst ( aby se nahradila místa ztracená před konferenčním centrem Fabrika , uspořádat průjezdnou komunikaci do přiměřené šířky, vyřešit přechody pro chodce dle stávajících předpisů a zejména Havlíčkovo náměstí a Husovu ulici pojmout jako prostor příjemný pro chodce. Podle prostorových možností navrhnout zeleň, zejména pokračovat se stromořadím realizovaným před Fabrikou.

Jak se se zadáním obě firmy vyrovnaly, můžeme posoudit  z přiložené dokumentace.

Povšimněme si odlišného řešení prostoru před poštou, kde jedna verze v podstatě zachovává stávající parkoviště s tím, že navrhuje uspořádání, které vyžaduje couvání do parkovacího místa. To se na první pohled zdá méně praktické, ale je to vhodnější řešení, neboť řidič má dobrý rozhled při vyjíždění a předchází se tak možným kolizím. Druhá verze vychází z filozofie, že budova pošty je natolik architektonicky zajímavá, že si zasluhuje vytvoření vhodného předprostoru i za cenu úbytku parkovacích míst. Při využití této varianty by bylo možné místa před poštou vyhradit klientům pošty a zamezit tak celodennímu parkování – pak by zřejmě tato místa pro klienty pošty postačovala. Obě verze se také liší druhem povrchu průjezdného pruhu komunikace. PROfi navrhuje na základě výsledků hlukové studie asfaltový povrch, OKPLAN navrhuje žulovou kostku. Obě verze pak podle zadání města řeší parkovací stání v žulové kostce a chodníky v žulové mozaice.

Obě verze se poměrně shodují v řešení Školní ulice. Parkovací stání přesouvají na stranu ZUŠ, kde nekolidují s vjezdy k rodinným domkům a provozovnám. Výrazně by se také vyřešil problém při odbočování z Hálkovy ulice do Školní, kde auta často parkují těsně za křižovatkou a znemožňují plynulé odbočení.

Řešení Husovy ulice nabízí v obou variantách kolmá i podélná parkovací stání (v závislosti na prostorových podmínkách a dopravních předpisech). Zatímco PROfi zachovává stávající zeleň v dolní části, OKPLAN navrhuje inovativní řešení, které zachovává stávající stromy, ale zakomponovává je do dřevěných ploch, které by sloužily např. jako předzahrádka či venkovní prodejní plocha přilehlých obchodů. Zajímavý je také návrh umístění moderních mobilních prodejních kontejnerů (prodej nápojů, časopisů apod.)před obchodním domem. OKPLAN také naznačuje návrh řešení přilehlých prostor tak, aby byla dodržena jednotná koncepce.

Na základě požadavku zastupitelstva města byla  ještě zadána dopravní studie centra města ( je také zveřejněna na internetových stránkách města ),  aby byl vytvořen jednotný koncepční materiál, který by byl oporou při projektování oprav jednotlivých ulic. Tato studie Doc. Pavlíčka z VUT Brno nabízí výrazně jinou variantu s vytvořením pěší zóny před kinem, která by vlastně přerušila dopravní osu mezi ulicí Hálkovou a Kamarytovou. V roli pěších uživatelů tohoto území bychom toto opatření jistě uvítali, neboť pohyb zde by byl bezpečnější a příjemnější, nerušený vozidly, která tudy projíždějí pouze za účelem zkrácení trasy. Uvažme, že tudy chodí spousta dětí do školy (ZŠ Hálkova, ZŠ Husova, ZUŠ Školní), prochází tudy lidé ke zdravotnímu středisku, na autobusy, k nákupním centrům, na poštu a podobně. Přitom by pro motoristy (včetně méně pohyblivých spoluobčanů) zůstala zachována dobrá dostupnost všech budov jak z parkoviště v Žižkově ulici (kde po plánované rekonstrukci v příštím roce přibude cca 30-40 míst), tak také z mnoha parkovacích míst ve Školní a Husově ulici. Nejvíce omezeni bychom byli v roli motoristů, kteří tudy projíždějí coby nejkratší cestou od zdravotního střediska a Lidlu (případně od sjezdu z dálnice) směrem do sídliště Na Rybníčku a přilehlých částí města s možností výjezdu do okolních obcí a na Světlou nad Sázavou. Ale pro ně by měla sloužit Hálkova ulice s napojením do ulice Na Kasárnách a pro průjezd od dálnice na Světlou především Okružní ulice. Při této úpravě by pravděpodobně došlo ke změně přednosti v jízdě na křižovatce ulic Hálkova s Lnářskou, aby objíždění řešené lokality bylo co nejplynulejší.

Rádi bychom znali váš názor, neboť veřejné prostory slouží nám všem!


 Otevřeno ke komentování od
 06.06.2012 - 31.10.2012
 
Přílohy

PROfi Jihlava, spol. s.r.o.Technická zpráva
PROfi Jihlava, spol. s.r.o.Situační výkres
OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Technická zpráva
OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Situační výkres - stávající stav
OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Situační výkres
OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Perspektiva
OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Vizualizace
OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Vizualizace 
Komentáře
veřejné: 2 | neveřejné: 5

Rekonstrukce Školní a Husovy ulice

Jsem potěšen, že konečně se začal někdo zabývat dopravní situací v jedné z nejstarších částí města. Ale ani s jednou studií nesouhlasím, protože si myslím, že část města od kina až na konec Husovy ulice by se měla stát pěší zónou. Automobilová doprava by měla být zcela vytlačena z této části města a parkovací místa by se měli hledat jinde ( včetně těch které se ztratily před hotelem Fabrika ) . Dovolím ei ještě podotknout, že jak se již v Humpolci stalo normou, nemyslí se u nás vůbec na cyklisty, mnohem menším městům jako je třeba Přelouč nebo Lázně Bohdaneč můžeme v této věci jen závidět. A právě dle mého názoru podpora cyklodopravy je lék na přecpaná města auty. Vít Prokůpek

Vložil: Vít Prokůpek (registrován/a Humpolec  ) 2012-07-11 22:54:50

Rekonstrukce ulic

Dobrý den, škoda, že se nikdo z města neptá občanů v těchto lokalitách, zda souhlasí s výstavbou parkoviště v ulici Žižkova (V Pelhřimově to radnice dělá).Jako by bylo přeplněno parkoviště u kostela. Mimochodem v sobotu dopoledne tam byly 3 auta.A není to jen další podpora Kongresového centra? Novák

Vložil: Josef Novák (anonymní Humpolec  ) 2012-07-11 12:19:58