Nové sídliště rodinných domů Podhrad

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
5

V roce 2013 hodlá město Humpolec zainvestovat základní technické vybavení v lokalitě Podhrad. Zde by podle zastavovací studie mělo vzniknout 11 RD. Město vybuduje obslužnou komunikaci s jednostranným chodníkem, inženýrské sítě, veřejné osvětlení, parkovací místa. Takto připravené stavební parcely by byly prodávány zájemcům o výstavbu rodinného domu. Studie požaduje výstavbu RD s rovnou střechou s přístavbou garáže eventuelně parkovacího přístřešku. Protože se jedná o poměrně atraktivní lokalitu, která je jednou ze vstupních bran do lesoparku pod Orlíkem ( odkud je na ni velmi dobře vidět - stejně jako z oken základní školy ), je zde navržena regulace, která slaďuje lokalitu s okolním prostředím. Každý zájemce si tedy bude muset zvážit, zda je ochoten se této regulaci podřídit, nebo dá přednost projektové volnosti v jiné lokalitě. Cena za pozemek bude stanovena až na základě vynaložených nákladů na přípravu parcel. Předpoklad prodeje parcel je přelom roků 2013 a 2014.

Pro seznámení předkládáme veřejnosti tuto studii, podle níž je v současné době zpracováván projekt ZTV a dále jeden výkres z dokumentace předložené pro územní řízení.  


 Otevřeno ke komentování od
 04.02.2013 - 31.03.2013
 
Přílohy

OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Zastavovací studie - Situace - Ortofoto
OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Zastavovací studie - Situace
OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Zastavovací studie - Situace
OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Zastavovací studie - Situace - Koordinace
OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Vizualizace
OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Vizualizace
OKPLANARCHITECTS, S. R.O.Vizualizace
PROfi Jihlava, spol. s.r.o.Situační výkres ZTV 
Komentáře
veřejné: 2 | neveřejné: 3

Podhrad

Souhlasím s tím, aby toto území bylo regulováno. Plochá střecha určitě, vzhledem k blízkosti ZŠ. Nutné je rovněž zachovat uliční čáru. Vlastníci by však měli mít možnost zvolit si umístění stavby na svém pozemku tak, aby byla maximálně využita část zahrady orientovaná na jih (toto nesplňují parcely č. 10 a 11, zatímco parcely č. 8 a 9 jižní část parcely maximálně využívají). Plochy domů by mohla být vyjádřena např. jen maximálním % zastavěnosti pozemku. Asi není vhodné budoucím investorům diktovat přesné rozměry domu a umístění domu na parcele. Mohlo by to zbytečně omezit výslednou poptávku po koupi. Dle mého názoru by neměly všechny domy v této zajímavé lokalitě vypadat úplně stejně, protože potom by připomínaly spíše řadovky, než rezidenční bydlení. Regulace přece neznamená úplně stejný vzhled všech domů. Parcely č. 1 až 7 jsou díky svému úzkému tvaru vhodné k umístění dvoupodlažních domů, zatímco parcely č. 8 až 11 jsou vzhledem ke své návaznosti na okolní přírodu vhodné spíše k umístění jednopodlažních domů nerušících pohled na park. Vznikla by tak zajímavá stupňovitá kompozice postupně se snižujících staveb od třípodlažní ZŠ, přes dvoupodlažní domy až k jednopodlažním domům přímo sousedících s parkem. Dvoupodlažní stavby po obou stranách nově vzniklé ulice by totiž mohly působit až příliš stísněným dojmem. Dále mi není jasné, proč parcela č. 1 je na rozdíl od jiných parcel v řadě „odskočená“ od hranice sousední parcely. Rovněž cesta mezi parcelami č. 4 a 5 vytváří špatně využitelný tvar těchto parcel a její smysl mi celkově uniká. Kdo ji bude využívat? Snad jen vlastníci sousedních parcel, nikoliv však široká veřejnost navštěvující park. Zároveň tak Město přijde o možnost zpeněžit cca 120 m2 pozemků v této lokalitě, již nemluvě o nákladech na vybudování této cesty a její následnou údržbu.

Vložil: Luboš Zajíček (registrován/a Humpolec  ) 2013-02-17 21:41:07

Lokalita

Pěkná lokalita. Jsem rád, že se řeší i regulace ohledně vzhledu domu.

Vložil: Miroslav Samek (ověřován/a Humpolec  ) 2013-02-05 09:33:00