Revitalizace náměstí Míru, ulice Helfertova, prostoru před Špitálem a na vybudování parkoviště na ulici Poděbradova

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
3

Na konci června letošního roku město uplatnilo žádost o dotaci ve výši 15,270 mil Kč u  Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, a to  v rámci výzvy k předkládání projektových záměrů zaměřených na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Díky této výzvě mohou Jaroměřice n.R., známé svými významnými a turisticky atraktivními památkami, v případě získání dotace realizovat řadu dlouhodobě plánovaných záměrů zaměřených na revitalizaci své centrální části a zvýšení vybavenosti pro potřeby cestovního ruchu.

Předmětem záměru je revitalizace prostoru náměstí Míru, ulice Helfertova s částí ulice Růžová, vybudování nového parkoviště na ulici Poděbradova a nástupní prostor před Špitálem. Studii úprav těchto prostranství zpracoval pan ing.arch.Michal Zlatuška. Celkové náklady se budou pohybovat na částce 24,182 mil. Kč. Do konce roku 2012 musí město dopracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí i zpřesnit finanční náklady.

Předkládáme vám návrh řešení, abychom mohli v rámci přípravy využít i  vaše názory a připomínky.

Výkresovou část záměru obsahují přílohy.

Jaký je váš názor na návrh revitalizace náměstí Míru, ulice Helfertova, prostoru před Špitálem a na vybudování parkoviště na ulici Poděbradova?

 

Za vaše názory děkujeme. 


 Otevřeno ke komentování od
 18.07.2012 - 31.12.2012
 
Přílohy

Ulice HelfertovaNávrh řešení ulice Helfertova
náměstí MíruNávrh řešení náměstí Míru
Parkoviště na ulici PoděbradovaNávrh řešení parkoviště na ulici Poděbradova
ŠpitálNávrh řešení bývalého Špitálu 
Komentáře
veřejné: 0 | neveřejné: 3
Žádné názory nebyly dosud vloženy