Podpora budování cyklostezek v Kraji Vysočina

Příhlášení

Pomocí facebooku:

Pomocí mojeID:


Pomocí lokálního účtu:
Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?


Komentáře
celkem
1

Kraj Vysočina postupně naplňuje opatření vyplývající ze schválené STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 – 2020.

Jedním z opatření strategie je podpora financování infrastruktury pro cyklodopravu a cykloturistiku, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti cyklistů a kvality sítě cyklotras. Pro naplnění tohoto cíle hodlá Kraj Vysočina v průběhu roku 2016 vyhlásit nový grantový program v rámci Fondu Vysočiny v objemu 2,5 mil. Kč se zaměřením právě na podporu obcí nebo jejich svazků jako investorů a vlastníků infrastruktury pro cyklisty tj. zejména cyklostezek jako účelových komunikací pro cyklisty, ale i např. místních a jiných účelových komunikací využívaných v rámci sítě značených cyklotras.

Vysvětlení pojmů: Cyklostezkou v tomto smyslu rozumíme stavební oddělení cyklistů od ostatní dopravy vybudováním účelové komunikace s vyloučením provozu vozidel a odpovídajícím dopravním značením („modré“ značky C8,C9 a C10 dle charakteru provozu cyklisté vs. pěší). Cyklostezka pak může být čistě účelová pouze s dopravně bezpečnostním charakterem a místním významem nebo může být součástí cyklotrasy tj. cykloturistickým značením vyznačené trasy (známé „žluté“ značky KČT) s převažujícím turistickým a rekreačním využitím.

Nedílnou součástí cyklistiky jako formy trávení volného času je i terénní cyklistika, která je mezi veřejností stále více oblíbená. Pro zvýšení atraktivity se ve vhodných lokalitách postupně budují, jako součást rozvoje cestovního ruchu, areály singltracků. Singltracky jsou založeny na kombinaci přírodních a uměle vytvořených stezek. Na Vysočině se takto rozvíjí např. areál v Novém Městě na Moravě jako součást Bike arény Vysočina. Pro příznivce horských příp. bikrosových kol existuje ale ještě další možnost vyžití, tzv. pumptracky, uměle vytvořené dráhy, které jsou s ohledem na svoji velikost resp. prostorovou nenáročnost a dostupnost, budovány ve městech zejména za účelem vyžití obyvatel města.

Stávající grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika“ je pro velký zájem žadatelů vyhlašován i v letošním roce, a to v objemu 1,5 mil. Kč. Ve svých dvou podprogramech podporuje jednak budování doprovodné infrastruktury cyklotras s cílem zvýšit vybavenost a tím atraktivitu cyklotras a v druhé části je zaměřen na spolufinancování zpracování projektové dokumentace cyklostezek.

Má Kraj Vysočina podporovat budování pouze cyklostezek nebo i rekonstrukce ostatních komunikací v rámci sítě cyklotras?

11.76 %
88.24 %

Má Kraj Vysočina podporovat budování cyklostezek prioritně v rámci krajské páteřní sítě cyklotras a umožnit tak vznik ucelených bezpečných a atraktivních koridorů nebo podporu realizovat plošně v rámci celého kraje?

69.28 %
30.72 %

Má Kraj Vysočina podporovat budování tras a areálů určených pro terénní cyklistiku?

83.44 %
16.56 %

V případě že byla Vaše předchozí odpověď „ANO“, pak jakou formu by měl kraj upřednostňovat?

51.16 %
48.84 %

Jaké konkrétní zaměření podpory v oblasti doprovodné infrastruktury cykloturistiky preferujete?

67.11 %
32.89 %

 
Přílohy

Žádné přílohy nebyly vloženy


 Otevřeno ke komentování od
 18.01.2016 - 30.04.2016

 
Komentáře
veřejné: 1 | neveřejné: 0

Test

test

Vložil: Petr Pavlinec (registrován/a Kraj Vysočina  ) 2016-03-29 09:27:36