Druhá tržní konzultace veřejné zakázky "Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina"

Příhlášení

Pomocí facebooku:

Pomocí mojeID:


Pomocí lokálního účtu:
Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?


Komentáře
celkem
8

Kraj Vysočina, pověřený centrální zadavatel veřejné zakázky "Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina" (dále jen „VZ NIS“) zahájil dne 25. 7. 2016 druhé kolo předběžné tržní konzultaci zadávacích podmínek veřejné zakázky. První kolo předběžné tržní konzultace bylo ukončeno dne 22. 5. 2016

Kraj Vysočina tímto zahajuje druhé kolo předběžné tržní konzultace upravených zadávacích podmínek VZ NIS

1.     Okruh účastníků předběžné tržní konzultace není omezen – účastnit se může kdokoliv.

2.     Předběžná tržní konzultace potrvá od 25. 7. 2016 do 14. 8. 2016

3.     Zadávací podmínky VZ NIS jsou zveřejněny na adrese http://www.vas-nazor.cz/kraj.html

4.     Připomínkování se mohou zúčastnit pouze registrovaní uživatelé (viz. http://www.vas-nazor.cz/kraj-register.html)

5.     Připomínkování probíhá tak, že registrovaný uživatel vloží připomínku do formuláře, tato připomínka bude automaticky zveřejněna. Podmínkou pro vložení připomínky je odsouhlasení podmínek registrace.

6.     Připomínky podávané jinak, než prostřednictvím formuláře, nebudou přijímány a jakákoliv jiná komunikace podmínek zadávací dokumentace se nepřipouští.

7.     Zodpovídány budou pouze připomínky směřující k věcným, technickým či právním aspektům zadávacích podmínek.

8.     Dotazy budou zodpovídány v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud půjde o dotazy, jejichž odpověď vyžaduje delší dobu zpracování, bude k dotazu uveřejněn datum, kdy bude odpověď zpracována.

9.     Připomínky jsou přijímány v jazyce českém, slovenském a anglickém. Připomínky podané v jiném jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.  

Po ukončení připomínkování proběhne pro zájemce ze strany potencionálních uchazečů o veřejnou zakázku konzultace k tématům, které byly uplatněny prostřednictvím systému Váš názor, ale dle názoru Kraje Vysočina vyžadují detailnější rozbor.

Termín předběžné konzultace a její podmínky budou zveřejněny do 7 dnů ode dne ukončení připomínkování.

 

 


 
Přílohy

Zadávací dokumentace NIS verze 5zadávací dokumentace
Smlouva o dílo verze 5Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Servisní smlouva verze 5Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Technické zadání verze 5Příloha č. 3 Zadávací dokumentace
Seznam požadavků verze 5Příloha č. 4 Zadávací dokumentace
Procesy a doplňkové přílohy verze 5Příloha č. 5 Zadávací dokumentace - složka souborů
Prohlášení o podmínkách a ceně integrace systému verze 5Příloha č. 6 Zadávací dokumentace
Harmonogram implementace NIS verze 5Příloha č. 7 Zadávací dokumentace
Souhrn změn provedených v dokumentaciSouhrn hlavních změn od předchozí verze


 Otevřeno ke komentování od
 25.07.2016 - 17.09.2016

 
Komentáře
veřejné: 8 | neveřejné: 0

Příloha č. 2 Protokolu

Smlouva o úschově (ESCROW) ver_5.2

Příloha: PR_1.6_Escrow_v5.2_cp.doc

Vložil: Iveta Veselá (registrován/a Kraj Vysočina  ) 2016-09-16 14:00:48

Příloha protokolu č.1

Smlouva o dílo ver_5.2

Příloha: PR_1_Smlouva_o_dilo_v5.2_cp.docx

Vložil: Iveta Veselá (registrován/a Kraj Vysočina  ) 2016-09-16 13:59:40

Protokol z předběžných tržních konzultací

Protokol z konzultací.

Příloha: Protokol o předběžné tržní konzultaci.docx

Vložil: Iveta Veselá (registrován/a Kraj Vysočina  ) 2016-09-16 13:57:42

Vypořádání připomínek 2. předněžné tržní konzultace

Vypořádání připomínek 2. předběžné tržní konzultace.

Příloha: Tabulka - připomínky 2. tržní konzultace_zverejnit.doc

Vložil: Iveta Veselá (registrován/a Kraj Vysočina  ) 2016-09-16 13:55:55

Termíny pro vypořádání připomínek

Vzhledem k tomu, že byly uplatněny připomínky, které dle Kraje Vysočina potřebují detailnější rozbor, umožní zadavatel v souladu s podmínkami konzultaci k těmto tématům v termínech 29.8.2016 a 9.9.2016. Vypořádání všech zaslaných připomínek s ohledem na jejich celkový rozsah a termíny konzultací proběhne do 15.9.2016. Dokument vypořádání a zápis z konzultací bude zveřejněn v systému Váš názor.

Vložil: Iveta Veselá (registrován/a Kraj Vysočina  ) 2016-08-22 21:08:16

Dodatečné připomínky

Připomínky zaslané po termínu veřejné konzultace.

Příloha: Stapro.zip

Vložil: Petr Pavlinec (registrován/a Kraj Vysočina  ) 2016-08-22 10:58:55

připomínky 2. kolo

Posílám připomínky k ZD.

Příloha: připomínky_2.kolo.pdf

Vložil: Jan Novák (registrován/a Kraj Vysočina  ) 2016-08-12 13:29:10

Příloha č. 7 Smlouvy o dílo - Escrow

Doplnění chybějící přílohy - Smlouva o úschově - Escrow

Příloha: PR_1.7_Escrow_v5.doc

Vložil: Iveta Veselá (registrován/a Kraj Vysočina  ) 2016-08-10 10:35:45