Příhlášení

Pomocí facebooku:

Pomocí mojeID:


Pomocí lokálního účtu:
Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Pomoc do škol v roce 2016

Od roku 2004 Kraj Vysočina každoročně zajišťuje výuku laické první pomoci pro děti. Výuka se stala standardní součástí výuky na školách v Kraji Vysočina. Výuka probíhá ve dvou kategoriích: v kategorii čtrnáctiletých na základních školách a v odpovídajících třídách víceletých gymnázií v rozsahu 7 vyučovacích hodina a v kategorii sedmnáctiletých, u studentů druhých ročníků učilišť a středních škol v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Rozsah výuky je následující:
 
Obsah výuky pro čtrnáctileté:
 1. Úvodní část – význam a účel výuky 1. pomoci, oblasti vzniku úrazů a nejčastější úrazy, vyšetření poraněného, organizace integrovaného záchranného systému tísňová čísla, jak hlásit úraz, komunikace s dispečinkem, trestní zákon, vybavení autolékárničky
 2. Kardiopulmonální resuscitace (srdečně plicní oživování)
 3. První pomoc při krvácení, druhy obvazových materiálů, technika obvazů 
 4. První pomoc při zlomeninách, poraněních hlavy a páteře
 5. První pomoc při poranění teplem a chladem, intoxikace
 6. Modelové situace, závěrečný test
 7. Sanitní vozidlo ZZS, spolupráce se záchranáři, postup při hromadném neštěstí - poranění tlakovou vlnou, zavalení, povodně apod., integrovaný záchranný systém (IZS) - příslušník HZS
 
Obsah a rozsah výuky pro sedmnáctileté:
 1. Tísňové linky, komunikace s dispečerem zdravotnického operačního střediska, laická první pomoc u akutních stavů, život zachraňující úkony.
 2. Praktické nácviky kardiopulmonální resuscitace (srdečně plicní oživování), obvazové techniky, tlakový obvaz. 

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Podpora klientských služeb v krajských nemocnicích v roce 2...

Kraj Vysočina od roku 2011 zavedl ve svých nemocnicích službu eAmbulace. Pomocí této služby je možné objednat se do vybraných odborných ambulancí v jednotlivých nemocnicích (Havlíčkův Brod, Jihlava, Nové Město na Moravě, Pelhřimov a Třebíč), a to buď elektronicky nebo telefonicky.

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Podpora prostřednictvím Fondu Vysočiny v roce 2016

Fond zaměřený na rozvoj kraje.

  Komentářů: 3 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Zaměření Mimořádné podpory mimo grantové programy kraje,...

Tato Mimořádná podpora je určena pro členy KOUS NNO na aktivity do max. výše 5 tisíc korun a Kraj Vysočina  v rámci ní rozděluje každoročně 200 tisíc korun. Jde o podporu  akcí NNO cílených na veřejnost a konkrétní akce na ochranu přírody.

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Podpora rozvoje dětí a mládeže v roce 2016

Kraj Vysočina mimo jiné poskytují prostředky na rozvoj dětí a mládeže organizacím, které sám nezřizuje, tedy NNO, sportovním organizacím, ZUŠ, DDM, ZŠ, obcím. V rozpočtu kraje na rok 2015 je pro tyto účely vyčleněno:
 • Na sport (rozvoj pohybových aktivit): cca 8,4 miliónů korun
 • Na zájmové a umělecké vzdělávání tedy na rozvoj širokého spektra zájmových aktivit: cca 8,6 miliónů korun 
 • Na technické a přírodovědné vzdělávání (rozvoj tvořivého myšlení a zručnosti): 0,9 miliónů korun

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Sociální oblast v roce 2016

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje domácí hospicovou péči. Díky krajské štědré finanční podpoře je tento druh služby zabezpečen na celém území regionu. V roce 2015 uvolní Kraj Vysočina na domácí hospicovou péči více než sedm miliónů korun.

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Ochrana přírody a živočichů v roce 2016

Stanice Pavlov o. p. s. je záchranná stanice pro hendikepované živočichy, jejíž historie sahá až do roku 1989. Jejím hlavním posláním je přijímat a starat se o zvířata, která potřebují k přežití pomoc člověka např. z důvodu zranění. Tým odborníků zajišťuje v rámci spolupráce s Krajem Vysočina také environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, stanice figuruje v záchranných programech určených pro takové druhy živočichů, kterým aktuálně hrozí vyhubení. V roce 2014 se jí jako jediné stanici v ČR povedlo odchovat norka evropského. Kraj Vysočina  na provoz této organizace přispívá každoročně částkou až 1,5 miliónu korun.

  Komentářů: 35 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Podpora kulturního dědictví v roce 2016

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje zachování,  prezentaci a zpřístupnění kulturního dědictví kraje a  průzkum a odborné zhodnocení památkového fondu.

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Podpora neprofesionálního umění v Kraji Vysočina v roce 2...

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje a vytváří podmínky pro rozvoj neprofesionálního umění v kraji za účelem rozvoje kulturního života, podpory nových kulturních aktivit a uchování stávajících kulturních tradic regionu.

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Podpora Filharmonie Gustava Mahlera v roce 2016

Filharmonie Gustava Mahlera vznikla v Jihlavě v roce 2003 s původním názvem KOMORNÍ FILHARMONIE VYSOČINA. V roce 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera se vedení filharmonie rozhodlo k jejímu přejmenování. Filharmonie má parametry běžného filharmonického tělesa, které tvoří profesionální hudebníci regionu. Složení orchestru je variabilní – od komorního smyčcového orchestru, až po velký symfonický orchestr. FILHARMONIE GUSTAVA MAHLERA má na programu klasické orchestrální koncerty, koncerty se sólisty, komorní koncerty, koncerty hudebně vzdělávací, promenádní koncerty, koncerty pro města Kraje Vysočina.
 

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Oprava silnic v roce 2016

Kraj Vysočina plánuje, projektuje a realizuje rekonstrukce povrchů silnic II. a III. tříd, které jsou v jeho vlastnictví. Vzhledem k finančním možnostem Kraje Vysočina je nutné určit pořadí akcí, kdy budou realizovány. 

  Komentářů: 7 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina