Změna dopravního značení na Masarykově náměstí a ulici Sadová

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
6

Vážení spoluobčané,

Rada města Náměště nad Oslavou se na Vás obrací s žádostí o vyslovení Vašeho názoru na navrhovanou změnu dopravního značení Masarykova náměstí a ulice Sadová. Rádi bychom od Vás získali připomínky, návrhy, podněty. Následně bude materiál, včetně všech připomínek, předložen zastupitelům na jednání zastupitelstva města, které o případné změně rozhodne. Váš názor je pro nás důležitý.

Návrh změny dopravního značení na Masarykově náměstí a ulici Žerotínova v Náměšti nad Oslavou

Vzhledem k neúnosné situaci v parkování motorových vozidel na Masarykově náměstí, která v řadě případů není v souladu se současně osazeným dopravním značením, je připraven návrh změny dopravního značení vycházející z reálné situace v parkování.

Nejpodstatnější změnou na Masarykově náměstí a ulici Žerotínova je zrušení zóny „Zákaz stání mimo označená parkoviště“. Místo těchto značek bude při výjezdu z Masarykova náměstí směrem ke kruhovému objezdu umístěna značka „B 29 Zákaz stání“, při vjezdu na Masarykovo náměstí od kruhového objezdu bude umístěna značka „B 28 Zákaz zastavení“ a na parkovišti před budovou MěÚ bude doplněna značka „IP 11b Parkoviště“. Návrh umožňuje využít k parkování celý prostor mezi Městským úřadem a kostelem sv. Jana Křtitele k trojřadému parkování.

Dále je od kostela sv. Jana Křtitele směrem k ZŠ Komenského navrženo umístění značky „B1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + E12 Mimo dopravní obsluhu“. Při vjezdu do dvora fary je navrženo umístit značku „B 29 Zákaz stání“.

Dopravní značka „B 29 Zákaz stání“ bude platit v části náměstí pod kostelem směrem ke kamennému mostu.

Návrh změny dopravního značení na ulici Sadová v Náměšti nad Oslavou

K obdobné neúnosné situaci v parkování motorových vozidel dochází v souvislosti s rozšířením podnikatelských aktivit i na ul. Sadová.

Zde je navržen jednosměrný provoz ve směru od Náměstí Míru po sokolovnu s podélným stáním na protější straně chodníku.


 Otevřeno ke komentování od
 02.11.2011 - 31.12.2011
 
Přílohy

Vymezení ploch a úsekůVymezení ploch a úseků, kterých se změna dopravního značení dotkne
Cílový stav dopravního značeníCílový stav dopravního značení po navrhovaných změnách 
Komentáře
veřejné: 1 | neveřejné: 5

změna dopravního značení ...

S navrhovaným řešením souhlasím.Mám jen připomínku s umístěním značky -zákaz stání- na zjednosměrněné ulici Sadová bez dodatkové tabulky(platí po pravé straně,nebo pod.),protože řidiči,kteří mají řidičák déle by tuto značku mohli vyhodnotit jako zákaz pro celou ulici.

Vložil: Petr Svoboda (ověřen/a Náměšť nad Oslavou  ) 2011-11-12 12:25:26