Nové hřiště gymnázia střeží dva vzrostlé stromy

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
18

Po takřka nekonečném čekání se studenti Gymnázia Vincence Makovského dočkali nového venkovního hřiště. Stavební práce tu byly dokončeny na přelomu června a července. Víceúčelového hřiště s umělým povrchem, jehož vybudování přišlo krajskou pokladnu na více než 3 miliony korun, nahradilo stařičký antukový plácek.

„Sportovní gymnázium postrádalo odpovídající venkovní zázemí pro trénink míčových a dalších kolektivních sportů, stávající plochy byly v nevyhovující m stavu. Na základě požadavku školy kraj jako investor rozšířil stavební akci ještě o dostavbu dalších dvou samostatných hřišť s umělým povrchem pro míčové hry,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast majetku Libor Joukl.

Zatímco dříve si tu studenti maximálně pinkali přes volejbalovou síť, současné sportoviště nabízí možnosti zahrát si nejen volejbal, ale i tenis, házenou, malou kopanou či košíkovou. Gymnázium se netají tím, že hřiště nabídne k užívání i okolním školám, Domu dětí a mládeže či veřejnosti.

Důvody ke spokojenosti však u některých kalí dva stromy, které tu před hromadným kácením ochránil spolek LIPA, jenž se zabývá ochranou dřevin rostoucích mimo les. Nové vedení gymnázia se nyní zamýšlí nad vzhledem okolí, zároveň již zadalo zpracování studie nového vzhledu a funkčnosti nejen bývalé zahrady, ale také parkové úpravy před čelní stranou budovy. Je plánována nová výsadba, zdravotní řezy a omlazení celé vegetace. Současně, s ohledem zejména na bezpečnost sportujících, se domnívá, že je nutné odstranit oba stromy zasahující do sportovní plochy. O kácení vzrostlé borovice černé a tsugy kanadské však spolek nechce ani slyšet.

Jaký je Váš názor? Měly by stromy být pokáceny, či nikoliv?


 Otevřeno ke komentování od
 25.07.2012 - 30.09.2012
 
Přílohy

Žádné přílohy nebyly vloženy 
Komentáře
veřejné: 12 | neveřejné: 6

Devastace lesa u Ski hotelu

P.S. Ještě jednu malou "drobnost", ovšem nikoliv bezvýznamnou - je pozoruhodné, že dva stromy na hřišti u novoměstského gymnázia vzbudily tolik pozornosti, ale zorné pole uvědomělých ovčanů Nového Města by přece jen mělo sahat o něco dále. Zajímalo by mne, proč se téměř nikdo veřejně nezajímá, proč muselo být nedávno v okolí areálu Ski hotel ZDEVASTOVÁNO DOSLOVA NĚKOLIK SET STROMŮ (zejména v části lesa vlevo od silnice směrem k hotelu Ski), z nichž mnohé byly velmi mladé, a to vše jen proto, aby živé reklamní poutače umístěné na lyžích (poněkud líbivěji nazývané "závodník") mohly za frenetického hýkání povětšinou alkoholem podroušených spoluobčanů projet několikrát za rok projet po vysekané dálnici, okrášlené kovovými stožáry s halogenovými svítidly přímo skrz les? TOHLE OVČANŮM NOVÉHO MĚSTA NEVADÍ ??? Proč se proti tomu nezvedne stejná, ne-li mnohem větší vlna odporu jako proti kácení několika stromů na zmíněném hřišti? Skutečně je všem ovčanům N.Města jedno, že jim někdo podobně brutálním způsobem devastuje životní prostředí v daleko širším měřítku než kdekoliv jinde v okolí Nového Města? Skutečně potřebujeme "les" prošpikovaný komfortními dálnicemi a šik stožáry se svítidly? Kdo o to stojí? Pořadatelé závodů? Kdo tu vlastně ve skutečnosti rozhoduje, občané Nového Města nebo pořadatelé absurdních lyžařských dostihů?

Vložil: Jarin Kořka (registrován/a Nové Město na Moravě  ) 2012-08-29 14:47:17

Líný školník (ne)zvítězí?

Zaryté devastátory stromů by jistě přesvědčil 5 minutový pobyt v plynové komoře s fosgenem, aby se jim v jejich dutých mozkovnách rozsvítilo a trklo je, k čemu že to stromy a ostatní zeleň vlastně NEZBYTNĚ potřebujeme. Rovněž jejich ideál hřiště jakožto pustiny bez jakékoliv zeleně je absurdní představa vzhledem k tomu, že i malé dítě ví, o co je příjemnější sportovat v přírodním prostředí plném zeleně. Jsem přesvědčen, že zmíněná mohutná borovice umístěná téměř uprostřed hřiště je na celém hřišti to nejkrásnější, co tam vůbec je. Je logické , že z každého stromu v průběhu jeho růstu odpadávají jehlice či větve a jsem si jistý, že úklid tohoto biologického materiálu nezabere mnoho času. Každý člověk, který má pozitivní vztah k přírodě, si spontánně starých stromů nesmírně váží, protože k nim cítí přirozenou úctu. V této souvislosti je vhodné připomenout např. National Sequoia Park v Kalifornii, kde rostou sekvojovce mamutí, které patří mezi nejobjemnější stromy světa, z nichž některé dosahují stáří více než 2500 let a výšky přes 70 metrů. Podobně je na tom v této lokalitě např. borovice osinatá, jejíž nejstarší exempláře žijí přes 4500 let! Ačkoliv mám vůči militaristickým USA jinak mnoho morálních výhrad, v tomto směru si velmi vážím tamní snahy o ochranu podobných stromů. Je načase, abychom se i my nechali inspirovat podobným přístupem a začali si všichni vážit všech zbytků přírody, která nás zatím ještě obklopuje, než ji líní školníci a milovníci vyprahlých betonových ploch definitivně zničí.

Vložil: Jarin Kořka (registrován/a Nové Město na Moravě  ) 2012-08-29 11:34:13

Ještě k systému

Ani po vysvětlení nerozumím důvodům, proč dává Váš názor prostor anonymům. Nebo tomu možná rozumím. Že je to celé jen takové – aby se neřeklo. A technická poznámka: Kvůli lepší čitelnosti se tetxy člení pomocí odstavců. Učí se to už děti ve škole. Proč to nejde tady?

Vložil: Eva Jašková (registrován/a Nové Město na Moravě  ) 2012-08-24 07:40:37

Nekácet

Hlasuji pro zachování obou stromů. Význam vzrostlých stromů (tedy nejen zeleně – keřů, trávy) v městských zástavbách je všeobecně znám. V konkrétním případě navíc zejména borovice plní funkci estetickoou. Vhodně doplňuje pohled na jednotvárnou stěnu budovy. Pedagogům stromy nabízejí i možnost výchovného působení v otázkách úcty k přírodě a pokory. Zastánci kácení argumentují problematickým úklidem. Nerozumím tomu. Sebrání několika borových šišek je prakticky nic ve srovnání s úklidem suchých květenství a listů z lip ze sousední aleje. Ale možná chceme v budoucnu likvidovat i alej... Dalším nebezpečím mají být padající větve. U stromu chráněného před zde obvyklými západními větry je tato možnost malá, ale budiž. A proto pevně věřím, že mezi novoměstskými pedagogy není žádný takový, který by horlivě vyučoval míčové hry i během vichřice. Občasná kontrola borovice dendrologem bude jistě vhodná. Ostatně, má-li být cena za hřiště ohromujícím argumentem, tak se jistě i drobné na kontrolu stromu najdou.

Vložil: Eva Jašková (registrován/a Nové Město na Moravě  ) 2012-08-24 07:38:00

Stromy mizí kvůli sportu

Řekla bych, že v poslední době se v našem městě, díky různým sportovištím, kácí jeden strom za druhým! Sportovcům se nechce zametat listí, odklízet větvičky nebo šišky. Apeluje se na bezpečnost, celostátní hysterická stromofobie slaví úspěchy, je vhodné ji vždy připomenout, když se to hodí... Za tu dobu, co v N.M. žiji (více než 20 let), kolem sportovišť (ať už to jsou tenisové kurty, atletický nebo fotbalový stadion, a především lyžařský areál) zmizelo mnoho vzrostlých a kvalitních stromů. Měly prostě tu smůlu, že rostly sportu v cestě. Ne každý ovšem sportuje, ne každému je jedno, že kvůli zájmu úzké skupiny mizí zeleň, která dělá dobro všem. Ovšem chtít po sportovcích (případně údržbářích hřišť), aby pochopili, že bez sportu se dá žít, ale bez zeleně ne, je zřejmě asi příliš smělé...

Vložil: Milena Petrová (registrován/a Nové Město na Moravě  ) 2012-08-10 22:59:42

STROMY ANO

Stromy do těchto míst patří a jsem rád, že se alespoň ty dva podařilo zachovat. Sportovcům, kteří umí hrát stromy určitě nepřekáží, jestli se chce někdo na hřišti neukázněně honit, pak si může stěžovat, kdo mu staví stromy do cesty.

Vložil: Jiří Malý (registrován/a Nové Město na Moravě  ) 2012-08-10 19:36:29

Reakce

Myslím, že bezpečí našich dětí je jasné a když vidím tu větev na ploše hřiště, nechtěl bych ji míti za krkem!!! A strom, který znehodnocuje hned dvě hřiště na volejbal? Kdo rozumí musí si poklepat na čelo....

Vložil: Roman Wolker (registrován/a Nové Město na Moravě  ) 2012-08-01 12:22:28

Odpověď na otázky Evy Jaškové

Ahoj Evo, pokusím se odpověďět touto cestou na vznesené otázky, jako garant nasazení tohoto nástroje v Novém Městě na Moravě. Úvodní text je jednoznačně stylizován někým, kdo je zastánce kácení. Úvodní text je převzat z elektronické i tištěné verze novin Novoměstsko, aby byl identický na všech místech. Z pohledu obsahové stránky se prosím obraťte o vysvětlení na autora článku pana Marka Homolku telefon: 601 592 013 e-mail: zpravodaj@nmnm.cz Názor spolku LIPA je uveden jen velmi okrajově a obecně. Proč? Názory obou osob jsou opět převzaty z novin Novoměstsko. viz. http://noviny.nmnm.cz/2012/07/nove-hriste-gymnazia-strezi-dva-vzrostle-stromy/ Před vložením na tyto stránky byl zástupce Spolku LIPA Ing. Martin Petr mnou telefonicky kontaktován a informován o vložení toho textu na Váš názor. Souběžně s tím na e-mail spolku, který mi sdělil byli zaslány přístupové údaje, aby právě mohli zástupci spolku svoje informace rozšířit, doplnit, atd. I když jsem už do "Vašeho názoru" dříve přispívala, teprve dnes jsem si všimla, že komentáře mohou být veřejné a neveřejné. Předpokládala bych, že jako registrovaná a přihlášená budu mít možnost číst a případně dále komentovat všechny názory. Nemohu. Proč? Systém je pro celý Kraj Vysočina nastaven stejně. A to následnovně: Při založení tématu, volí správce tématu možnost, zda mohou být přijímány i anonymní názory. A to je nastaveno i u tohoto tématu se stromy. Jde o to, že touto volbou umožňujeme sdělit názor všem bez nutnosti registrace = indentifikace. Samozřejmně pro zamezení zveřejňování nevhodného obsahu, je nastavena volba, že anonymní příspěvky jsou dostupné pouze správci/správcům tématu. I když jste registrovaná nepočítalo se v zadání projektu, že budou anonymní příspěvky viditelné pro registrované uživatele. Tuto připomínku lze reportovat do tématu Kraje Vysočina jako garanta celého projektu. "Spuštění systému Váš názor – komentáře a připomínky k projektu." Komu jsou určeny neveřejné názory? Správci/cům tématu, jako podklad pro přípravu pro další jednání nebo pro závěrečnou zprávu, která bývá součástí vyhodnocení tématu. Je dobré si uvědomit, že díky možnosti zveřejnit (pro registrované) nebo nezveřejnit svůj názor. Což mají právo měnit jen registrovaní uživatelé je možné svoje připomínky k tématům diferencovat podle sebe, ale vždy jak veřejný nebo neveřejný názor součásti podkladů pro závěrečnou zprávu. Kdo je čte? Správci tématu. Což může být libolná pracovní skupina sestavená s odborníků, občanů apod. Tyto osoby být ovšem registrovány, aby na jejich e-mail byl doručována veškerá komunikace probíhající na stránkách projektu. A dále mohli vkládat přílohy apod. A mají potom někdy, při uzavření a hodnocení problému, stejnou váhu jako názory těch, o se neostýchají se podepsat? Toto je na vyhodnocení jednotlivých správců témat, dále na pracovních skupinách. Případně na orgánech měst a obcí, které s těmi to podklady pracují a slouží pro jejich rozhodování. V každém případě nikdo nemůže žádné názory mazat na úrovni měst, tohoto jsem se vzdali v rámci pilotního projektu. Celý systém provozuje jako garant Kraj Vysočina na svojí technice v centru. Další informace k projektu na následujících odkazech http://www.kr-vysocina.cz/ecitizen-ii/ds-301512/p1=38699 http://www.vas-nazor.cz/ http://noviny.nmnm.cz/2011/07/vas-nazor/ Doufám, že se mi podařilo odpověďět na položené otázky. V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat na telefonu 566 598 390 nebo e-mailu zbynek.grepl@meu.nmnm.cz Zbyněk Grepl vedoucí oddělení informatiky

Vložil: Zbyněk Grepl (ověřen/a Nové Město na Moravě  ) 2012-07-26 13:28:37

Stromy

Nemám rád, když se kácí velké stromy ve Městě. Na druhou stranu, když jde člověk kolem a ví jak to vypadalo předtím, zmizelo těch stromů tolik, že ta borovice už působí jen jako kůl v plotě. Vypadá to hodně ošklivě. Ten strom u plotu je naopak velmi hezký. Možná nějaký kompromis a za tu borovici vysázet několik stromů jinde? :o)

Vložil: Marek Vala (registrován/a Nové Město na Moravě  ) 2012-07-25 21:51:36

Také se ptám

Půjdu se ke gymnáziu podívat. Potom se zde vyjádřím. Teď mě ale zaujaly dvě jiné věci než samotné stromy. A ptám se. 1. Úvodní text je jednoznačně stylizován někým, kdo je zastánce kácení. Názor spolku LIPA je uveden jen velmi okrajově a obecně. Proč? 2. I když jsem už do "Vašeho názoru" dříve přispívala, teprve dnes jsem si všimla, že komentáře mohou být veřejné a neveřejné. Předpokládala bych, že jako registrovaná a přihlášená budu mít možnost číst a případně dále komentovat všechny názory. Nemohu. Proč? Komu jsou určeny neveřejné názory? Kdo je čte? A mají potom někdy, při uzavření a hodnocení problému, stejnou váhu jako názory těch, o se neostýchají se podepsat?

Vložil: Eva Jašková (registrován/a Nové Město na Moravě  ) 2012-07-25 19:06:20

Padání šišek a jehličí je úsměvným důvodem ke kácení.

Stromy jsou jednou ze základních součástí života všech živých bytostí tohoto světa. Plní mnoho důležitých a nezbytných funkcí pro zdravé životní prostředí. Pokud ovšem jednotlivé vzrostlé stromy neomezují, nepoškozují a neohrožují, je jejich pokácení projevem lidské arogance vůči přírodě. V našem konkrétním případě padání šišek a jehličí je úsměvným důvodem ke kácení. Martin Petr, dobrovolník Spolku LIPA

Vložil: Spolek LIPA (registrován/a Nové Město na Moravě  ) 2012-07-25 14:42:16

Stromy v blízkosti hřiště jsou nebezpečné

Stromy v blízkosti hřiště jsou nebezpečné pro sportující děti a současně stěžují jeho údržbu. Hřiště je neustále pod nánosem semínek, šišek, listí či jehličí. Jeho údržba je a bude nekonečný boj, přičemž hrozí, že hřiště za chvíli pokryje mech a hniloba. Údržba hřiště je možná pouze za suchého počasí, což je v našich podmínkách téměř nereálné. K tomu jsou stromy nebezpečné a mohou ohrozit zdraví všech, kteří se na hřišti pohybují. Metoděj Krčil, školník Gymnázia Vincence Makovského

Vložil: Metoděj Krčil (anonymní Nové Město na Moravě  ) 2012-07-25 14:40:41