Nové řešení hlavní křižovatky v centru městyse

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva k tématu „Nové řešení hlavní křižovatky v centru městyse“

Komentáře
celkem
6

Dlouhodobým problémem Okříšek je dopravní zatížení především na silnici II/405 mezi Třebíčí a Jihlavou a částečně i na silnici III/40511 do Přibyslavic, kde projíždí především vysoký počet kamionů, zásobující firmy Mann+Hummel a Huhtamaki. Nejlepší řešení, kterým je vybudování obchvatu na trase silnice II/405/II a přeložka silnice III/40511, je především z ekonomických důvodů „během na dlouhou trať“ s horizontem realizace cca 10 – 15 let.

 

Největší bodovou závadou je hlavní křižovatka v centru městyse, kde se kříží obě výše uvedené silnice a navíc místní komunikace Boženy Němcové, která obsluhuje velkou obytnou zónu na Tržišti, obchody, zdravotní středisko a také autobusové nádraží. To znamená, že vedle vysoké intenzity automobilové dopravy je přes křižovatku velký pohyb chodců, m.j. i dětí při cestě do školy. Křižovatka je kvůli budově bývalé knihovny nepřehledná a vznikají zde nebezpečné situace především při jízdě ve směru od Jihlavy na Přibyslavice a od Přibyslavic na Třebíč. V současné době proto kraj Vysočina na základě žádosti městyse zadal zpracování studie nového řešení křižovatky.

 

Projekční kancelář IM Projekt představila na pracovním výboru dne 22. června čtyři varianty řešení:

- varianta č. 1 – tvar křižovatky zůstává v podstatě stejný, ve vozovce jsou umístěny dva menší ostrůvky na ulici Nádražní (přechod pro chodce) a Masarykova, odbočný pruh od Jihlavy není značen, pouze je zde křižovatka rozšířena – jen částečně odstraňuje problém s ucpáváním křižovatky od Jihlavy, bezpečnější přecházení přes ulici Nádražní, zvětšení asfaltové plochy

- varianta č. 2 – tvar křižovatky stejný jako u var. č. 1, odbočný pruh od Jihlavy je značený a oddělený, na ulici Masarykově dlouhý ostrůvek až do středu křižovatky – z hlediska příjezdu od Jihlavy je lepší a bezpečnější (značené pruhy) než var. č. 1, naopak složitější najíždění pro dlouhé soupravy ve směru od Přibyslavi na Třebíč, asfaltová plocha je částečně „rozbitá“ ozeleněným ostrůvkem

- varianta č. 3 – kruhový objezd s průměrem 26 m, doplněný odbočným pruhem od Třebíče na Přibyslavice, oddělený zeleným ostrůvkem – malý poloměr kruhového objezdu může způsobovat komplikace dlouhým soupravám, odbočovací pruh od Třebíče na Přibyslavice je celkem zbytečný, spíš křižovatku znepřehledňuje, zelené plocha zmenšují vizuálně objem asfaltových ploch

- varianta č. 4 – kruhový objezd s průměrem 29 m, ostrůvek u přechodu pro chodce na Nádražní – větší poloměr je přehlednější než u var. č. 3 a umožňuje plynulejší průjezd, bezpečnější přecházení přes ulici Nádražní, nejvíce zelených ploch které snižují dojem ze „zaasfaltování“ centra

Ani jeden z návrhů nezasahuje výrazně mimo současné rozměry křižovatky s jedinou výjimkou a tou je zbourání objektu bývalé knihovny, který zároveň křižovatku zpřehlední.

 

Z diskuze vyplynulo, že nejvhodnějším řešením se jeví většině zúčastněných (odbor dopravy KrÚ Vysočina, odbor dopravy MěÚ Třebíč, městys Okříšky, KSÚSV, IM Projekt) varianta kruhového obchvatu č. 4, tedy bez odbočného pruhu na Přibyslavice. Její podpora zazněla především ze strany zástupců Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina jako správce komunikace s tím, že podle výsledků odborných studií kruhové objezdy snižují o 50-60% riziko havárie a až o 40% zvyšují plynulost dopravy.

 

Nyní bude následovat projednání jednotlivých variant s Policií ČR, poté představení návrhů s výkladem členům zastupitelstva městyse a následně veřejnosti na speciální besedě. Konečné rozhodnutí potom padne na zasedání zastupitelstva. V případě, že se dokážeme shodnout na některé z variant, je reálným termínem realizace rok 2013, investorem stavby bude kraj Vysočina.

 

Pro rozhodování zastupitelstva bude důležitý i názor veřejnosti. Ta se již jednou mohla vyjádřit v anketě „Okříšky 2010“, zajímá nás proto, zda její výsledky platí i po 9 měsících? Jaký názor na řešení hlavní křižovatky máte vy, kterou variantu preferujete nebo naopak odmítáte a proč?

 

Děkujeme za Váš názor!


 Otevřeno ke komentování od
 02.07.2011 - 31.07.2011
 
Přílohy

Varianta č. 1Stávající podoba křižovatky - dva malé ostrůvky
Varianta č. 2Křižovatka s vyznačeným odbočovacím pruhem
Varianta č. 3Kruhový objezd (průměr 26 m) s odbočovacím pruhem
Varianta č. 4Kruhový objezd (průměr 29 m)
LegendaLegenda k výkresům všech variant
Výsledky ankety "Okříšky 2010"Odpovědi na otázku "Jakou úpravu centra Okříšek z hlediska bezpečnosti a vzhledu preferujete?“ 
Komentáře
veřejné: 6 | neveřejné: 0

Varianta č.4

Pokud se i nadále počítá s obchvatem Okříšek, jsem v dané situaci pro variantu č.4

Vložil: Milan Marek (registrován/a Okříšky  ) 2011-07-26 10:46:25

Určitě okružní křižovatka!

Dobrý den, 1/ Oceňuji tuhle možnost diskuze, nic podobného jsem jinde neviděl, je to bomba! 2/ Když kouknu na ty čtyři možnosti, není co řešit. Okružní křižovtka /č.4/ je jasně nejlepší možnost! Dneska když jezdíte po světě i po Česku tak vidíte pořád víc nových kruháků. Jsou bezpečnější, mají plynulejší provoz. Nevidím žádný nevýhody, hlasuju pro variantu 4!

Vložil: Martin (registrován/a Okříšky  ) 2011-07-24 22:18:24

Kruhový objezd

Preferuji variantu č.4

Vložil: Karel Dokulil (registrován/a Okříšky  ) 2011-07-24 08:57:51

Dopravní řešení křižovatky v centru

Určitě se mi jeví jako nejlepší řešení varianta č. 4, samotný kruhový objezd bez odbočovacího pruhu, který by, podle mého názoru, pozbýval smyslu. Jinak se mi líbí i nápad "občana" na přesunutí autobusových zastávek před Bílý dům, jen na místo vybudování parkoviště bych plochu využila na vybudování náměstíčka. Parkovací plochy u Alberta bych spíš řešila přestěhováním novinového stánku, zbouráním přístřešku u autobusového nádraží a vybudováním šikmých stání v tomto prostoru. Případně projednat pronájem nebo odkup části pozemku u objektu pana Vlny.

Vložil: Markéta Kabátková (registrován/a Okříšky  ) 2011-07-20 16:29:25

Můj názor na řešení dopravní situaci v centru městyse je následující:

Je potěšující, že stávající vedení městyse zajímá názor většiny obyčejných občanů a snaží se jim vyjít vstříc, čehož důkazem je kromě jiného i obnova chodníku na ulici Jihlavské a Nádražní. U těchto akcí je třeba kladně hodnotit nejen rychlost provedení, ale i značná úspora finančních prostředků při dobře provedené práci, což v minulosti nebylo zvykem. Varianta č. 4. kruhového objezdu v centru městyse se mi jeví jako nejlepší, neboť řeší dopravu komplexně. Odbočovací pruh by řešil provoz na dané křížovatce jen částečně a připadá mi skoro zbytečný. Také dobrým řešením by bylo vybudování autobusových zastávek před "Bílý dům", čímž by se uvolnila plocha stávajícího autobusového nádraží pro celodenní parkování vozidel, které blokují místní komunikace a snižují jejich průjezdost. Nebylo by na závadu, kdyby tato plocha byla monitorována kamerami, jak je úvaha využití modernizované kabelové televize. Pokud by se tyto plány uskutečnily, bylo by možno vyloučit průjezd autobusů po ulici Sadová, kde tyto autobusy kromě jiného již zdevastovaly opravené překopy po vybudované kanalizaci v loňském roce. Tomu, že tyto autobusy jezdí touto ulicí se diví i návštěvy a řemeslníci provádějící opravy v bytech a domech z jiných obcí. Hodně úspěchů při prosazování a plnění vytčených úkolů.

Vložil: občan Okříšek (registrován/a Okříšky  ) 2011-07-11 14:00:19

Varianta č.4

Nejvhodnější a nejhezčí možná úprava

Vložil: Michal Harašta (registrován/a Okříšky  ) 2011-07-11 13:08:58