Témata pro Fórum Zdravého městyse

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
0

Na jaře proběhla série setkání zastupitelů s občany v jednotlivých částech městyse. Zájem ze strany veřejnosti byl příjemným překvapením, na setkáních zazněla řada zajímavých námětů. Ty budou nyní využité v rámci přípravy Fóra Zdravého městyse Okříšky. Rada je doplnila o akce ze zásobníku programu výstavby, připomínky z dřívějších anket atd. a potom je rozdělila do kategorií.

Výsledný seznam bude předložený do diskuze u kulatých stolů Fóra Zdravého městyse, které proběhne v září a zúčastnit se ho vedle zastupitelů, členů komisí a výborů, zástupců škol a spolků mohou všichni občané, kteří mají zájem o budoucnost Okříšek. Zde vyberou nejprve 3 nejzávažnější problémy v dané kategorii a ze všech kategorií potom hlasováním sestaví žebříček 10 hlavních úkolů pro další rozvoj městyse. Správnost pořadí důležitosti potom potvrdí nebo upraví všichni občané v anketě při příležitosti krajských voleb.

Konečný výsledek bude jedním z důležitých podkladů pro zastupitele při určování priorit programu výstavby v jednotlivých letech, dále pro zpracování nového územního plánu strategického plánu rozvoje Okříšek, který bude komplexním dokumentem, zahrnujícím celou šíři komunální problematiky a nahrazujícím dřívější koncepce pro jednotlivé oblasti.

 

Zde je aktuální přehled názorů a připomínek:

Bezpečnost občanů
- kvalitní vybavení a zázemí jednotky SDH
- nová cisterna pro jednotku SDH
- udržení stanice Policie ČR
- vytvoření místní policie
- dodržování rychlosti v městysi
- vybudování kamerového systému

Doprava
- výstavba obchvatu městyse
- výstavba kruhového objezdu v centru
- opravy místních komunikací
- opravy chodníků
- umístění autobusového nádraží
- výstavba nových parkovacích ploch
- kvalita zimní údržby komunikací
- výstavba chodníku do Cihelny
- výstavba chodníku na ulici Tovární
- výstavba chodníku do Přibyslavic
- výstavba chodníku na Skalce
- úprava prašné cesta ve Staré osadě
- zpevněný povrch komunikace pod ulicí Mlýnská
- problém parkování na chodnících
- řešení parkování kamionů
- podpora cyklodopravy

Infrastruktura
- rozšíření veřejného osvětlení
- rekonstrukce dalších částí kanalizace
- rekonstrukce ČOV
- rekonstrukce vodovodu
- výše vodného a stočného

Kultura a sport
- rekreační zóna
- vybudování přírodního koupaliště
- vybudování víceúčelového sportoviště
- nová dětská hřiště
- oprava Památníku obětí válek
- podpora spolkového života
- zajištění reprezentativních prostor na kulturní akce

Sociální oblast a zdravotnictví
- rozšiřování nabídky pečovatelské služby
- výstavba dalšího DPS
- výstavba startovacích bytů pro mladé
- zajištění sociálního bydlení pro méně přizpůsobivé
- udržení ordinací lékařů
- podpora podnikání k udržení zaměstnanosti

Školství
- rekonstrukce sociálních zařízení v mateřské škole
- vybudování přírodních zahrad
- dopravní řešení okolí škol
- vybavenost základní školy

Vybavenost městyse
- příprava nové bytové zóny
- obnovení veřejného WC
- zlepšování vzhledu a stavu hřbitova
- výstavba nového hřbitova
- rozšiřování mobiliáře městyse
- přivedení supermarketu
- udržení pobočky České pošty
- udržení pobočky Čs. Spořitelny

Životní prostředí
- více kontejnerů na tříděný odpad
- revitalizace sadu v Kolíbce
- revitalizace okolí Památníku osvobození
- výsadba zeleně v centru
- revitalizace nádrže ve Staré osadě
- rozmístění odpadkových košů na psí exkrementy

 

Pokud jste mezi nimi nenašli některé důležité věci, máte možnost nám je nyní napsat formou komentáře a my je rádi doplníme. Především však budeme rádi, když přijdete v září na kulatý stůl Fóra Zdravého městyse a sdělíte nám svoje priority. Již nyní je můžete začít vybírat.

 

Děkujeme za Váš názor!


 Otevřeno ke komentování od
 08.08.2012 - 07.09.2012
 
Přílohy

Žádné přílohy nebyly vloženy 
Komentáře
veřejné: 0 | neveřejné: 0
Žádné názory nebyly dosud vloženy