Priority do Programu výstavby 2013

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
3

Zastupitelstvo městyse schválilo v prosinci rozpočet městyse na rok 2013 s tím, že součástí rozpočtu jsou pouze provozní výdaje a zbývající finanční prostředky jsou součástí rezervy. Z té se potom v průběhu roku rozdělují prostřednictvím programu výstavby na investice, opravy a další stavební jiné akce.

 

Vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní a přebytku z roku 2012 bude finanční situace městyse lepší než v minulých letech, přesto samozřejmě nebudou peníze na všechny potřebné akce. Zastupitelé proto budou muset odpovědně vybírat ze zásobníku akcí do programu výstavby ty nejdůležitější. Při svém rozhodování by se měli řídit i názory vás, občanů. Vedle výsledků ankety "Okříšky 2012" je pro ně informací o vašich prioritách právě aplikace Váš názor.

 

V příloze najdete zásobník akcí, který zahrnuje 66 investičních záměrů, oprav či rekonstrukcí a zpracování projektových dokumentací. Některé z nich mají již nyní vysokou prioritu z důvodů přesunu z minulých let, schválených dotací apod. - komunikace v Boroví, komunitní kompostárna, parkoviště u základní školy, dokončení rekonstrukce osvětlení ZŠ, další jsou potřebné z hlediska bezpečnosti, vzhledu městyse - chodník do Cihelny a na Tovární, rekonstrukce čekárny na autobusovém nádraží atd.

 

Zajímá nás, které z předložených akcí byste preferovali vy – samozřejmě přiměřeně k možnostem rozpočtu na příští rok, tzn. v částce cca 5-6 milionů korun. Pokud nějakou důležitou akci v seznamu nenajdete, rádi ji po vašem návrhu do zásobníku doplníme.

 

Děkujeme za Váš názor!


 Otevřeno ke komentování od
 04.01.2013 - 31.01.2013
 
Přílohy 
Komentáře
veřejné: 3 | neveřejné: 0

Pririty do programu výstavby 2013

mezi vyjmenovanými akcemi je také "komunitní kompostárna", ale domnívám se, že převážná většina obyvatel městyse nemá potřebné informace o rozsahu, místě umístění, vlastním provozu, mechanizačním vybavení a jeho vhodnost či využití pro TS a návratnost investice, aby se k tomutzo tématu mohla vyjádřit

Vložil: Stanislav Pečta (registrován/a Okříšky  ) 2013-01-28 14:20:26

Priority do programu výstavby 2013

Dle mého názoru, kromě již zveřejněné komunikace v předchozím příspěvku, bych preferoval chodní do Cihelny a na Tovární a ostatní akce týkající se bezpečnosti chodců a dětí, mezi něž bych zařadil i parkoviště (případně odstavnou plochu pro automobily u ZŠ

Vložil: Stanislav Pečta (registrován/a Okříšky  ) 2013-01-28 14:14:19

Vybudování komunikace v lokalitě Boroví

Dobrý den, uvítali bychom, kdyby byla vybudována řádná komunikace v lokalitě Boroví. Je jasné, že se tím vyčerpá velká část investičních prostředků městyse, nás ale (stejně jako ostatní sousedy v Boroví) stála koupě pozemků také nemalé peníze.

Vložil: Zdeněk Svoboda (registrován/a Okříšky  ) 2013-01-05 19:50:07