Příprava návrhové části strategického plánu rozvoje městyse - Jaké chcete Okříšky v roce 2030?

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
0

Pracovní skupina pro přípravu strategického plánu zahájila na základě schválené analytické části práci na té následující – návrhové. V jejím rámci by mělo zastupitelstvo schválit jednak vizi městyse a jednak programové cíle. První návrhy vychází ze SWOT analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) a z hlavních priorit, které určila analytická část.

Vize má v několika větách říci, jakého stavu chceme dosáhnout, jak by měly v roce 2030 vypadat Okříšky a život v nich. Správná vize obsahuje základní principy a směry dlouhodobého rozvoje, které se potom rozpracují v programových cílech. Ty jsou rozdělené do 15 oblastí:
1) fungování samosprávy a vliv veřejnosti na rozhodování
2) ekonomika a majetek městyse
3) energetika
4) podpora podnikání
5) bydlení
6) infrastruktura
7) doprava
8) školství
9) zdravotnictví a zdravý životní styl
10) sociální politika a služby
11) další veřejné služby
12) bezpečnost a požární ochrana
13) životní prostředí
14) kultura a společenský život
15) sport a volný čas
a z jednání pracovní skupiny vyšel jejich první přehled. Návrh vize i přehled programových cílů jsou přílohou tohoto článku, v návrhu jsou rozlišené investice a ostatní aktivity.

Připomínkovat tento materiál mohou všichni občané a dávat svoje návrhy na doplnění jednotlivých oblastí nebo naopak na vyřazení některých bodů. Vaše připomínky budeme průběžně doplňovat a aktualizovaný přehled zveřejňovat. Termín pro zasílání návrhů je do středy 16. dubna, potom všechny návrhy projedná pracovní skupina a připraví podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva městyse.

Děkujeme za Váš názor!


 Otevřeno ke komentování od
 23.03.2014 - 16.04.2014
 
Přílohy

Návrhy vizeZde je možné připomínkovat a doplňovat návrhy k vizi městyse
Návrhy programových cílůZde je možné připomínkovat a doplňovat návrhy k programovým cílům návrhové části 
Komentáře
veřejné: 0 | neveřejné: 0
Žádné názory nebyly dosud vloženy