Zvýšení bezpečnosti chodců v okolí mateřské a základní školy

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
4

Dopravní situace na ulici J. A. Komenského, kde se nachází mateřská i základní škola, je zdrojem častých připomínek občanů. Ulice je prakticky stále zastavěna auty obyvatel bytových domů, dále zaměstnanců obou škol a při akcích ve školní tělocvičně také účastníků těchto akcí. To znamená zvýšené riziko pro chodce, především pro děti, které musí přecházet mezi stojícími auty a hrozí přehlédnutí ze strany projíždějících řidičů. Složitá je i průjezdnost, zvláště v zimních měsících, kdy je ulice zúžena odhrnutým sněhem.

 

K dosažení stavu, kdy bude ulice bezpečná pro chodce a zároveň plynule průjezdná pro vozidla, se nabízí řada opatření, o kterých chceme diskutovat s veřejností a znát vaše názory na ně.

 

Základním opatřením je vybudování parkoviště (nebo v první fázi odstavné plochy), které by sloužilo především pro učitele a o víkendech i pro účastníky sportovních akcí v tělocvičně. Již v minulém zastupitelstvu byly diskutovány tři varianty umístění, které jsou zobrazeny v příloze:

- na travnaté ploše mezi Fejtovými a bytovým domem – výhodou jsou minimální náklady (pouze snížení nájezdu přes chodník a navezení prosívky nebo drobného štěrku), nevýhodou umístění přímo naproti vchodu do školy a větší vzdálenost od tělocvičny (lenost některých návštěvníků),

- na travnaté ploše mezi mateřskou a základní školou – výhodou jsou opět minimální náklady, podobné jako u první varianty, nevýhodou dva přejezdy chodníku, najíždění a parkování pod okny učebnového pavilonu, navíc v tomto prostoru by bylo ideální venkovní sportovní hřiště, popř. dětské hřiště, které by sloužilo i pro veřejnost,

- na ploše vedle tělocvičny (alternativně na ploše vedle bytového domu na místě stávající zrušené kotelny) – výhodou je blízkost tělocvičny a najíždění od stadionu (v žádném případě by nebyl nájezd přes chodník okolo školy), které by odvedlo část vozidel z ulice J. A. Komenského, nevýhodou větší náklady na příjezdovou komunikaci a chodníček pro pěší (který se ale stejně musí udělat) a také to, že by muselo mít parkoviště větší plochu, protože by ho částečně využívali i obyvatelé bytových domů U Stadionu.

Při veřejné besedě se většina přítomných občanů vyslovila pro třetí variantu v základní podobě, popř. pro alternativu místo kotelny.

 

Dalším možným opatřením, který by navázalo na vybudování parkoviště, je osazení značek „Zákaz zastavení“ na ulici J. A. Komenského po obou stranách v úseku od bytového domu ke křižovatce s ulicí Masarykovou.

 

Ke snížení provozu a zpřehlednění ulice J. A. Komenského by přispělo také zjednosměrnění provozu a to buď v komplexu obou ulic J. A. Komenského a U Stadionu (zde se na základě diskuze s veřejností ukazuje komplikace pro obyvatele ulice U Stadionu vzhledem k umístění garáží) nebo pouze v ulici J. A. Komenského. Stejně tak by bylo vhodné vrátit se k zákazu vjezdu nákladních vozidel s výjimkou autobusů.

 

Posledním opatřením je umístění zpomalovacích retardérů nebo vyvýšených přechodů před základní školou na vjezdu z ulice Masarykovy a před mateřskou školou u chodníčku ke stadionu.

 

Riziko dětem hrozí i při přecházení Masarykovy ulice, kde je velký provoz, protože se jedná o krajskou komunikaci II. třídy. Vhodné by bylo použít moderní bezpečnostní prvky pro zvýraznění přechodu před základní školou a také umístit na ulici radarový ukazatel rychlosti s upozorněním na pohyb dětí.

 

Všechny zmíněné návrhy jsou schématicky naznačeny na mapce okolí obou škol (viz. příloha).

 

Bezpečnost chodců a především dětí by měla být jednou z priorit vedení městyse i veřejnosti. Proto nás zajímají vaše názory na navržená opatření i další nápady, které zatím nebyly zmíněny. Jak byste řešili bezpečnost v okolí mateřské a základní školy, jaká opatření byste doporučili zastupitelstvu k realizaci a proč?

 

Děkujeme za Váš názor!


 Otevřeno ke komentování od
 15.08.2011 - 16.10.2011
 
Přílohy

Návrhy parkoviště pro ZŠ a tělocvičnuvšechny 3 varianty popsané v textu
Návrhy dalších opatření ke zvýšení bezpečnostipřechody, dopravní značení, radar 
Komentáře
veřejné: 4 | neveřejné: 0

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ U ŠKOL

Nejvíce mě potěšila jednosměrná silnice - souhlasím, ale mohla by být i U stadionu. Parkoviště bych také viděla mezi Fejtovými bytovkou a u tělocvičny.

Vložil: Petra Mikešová (registrován/a Okříšky  ) 2011-08-21 12:36:20

parkoviště u ZŠ a bezpečnost chodců

Upřednostnil bych parkoviště mezi Fejtovými a panelákem a v prostoru za sportovní halou a stání na ulici Komenského a U Stadionu upravit dopravními značkami jen po jedné straně ulic, neboť jsou na daný provoz úzké, možná by se našlo řešení pro rozšíření ulice u Stadionu. Rovněž bych se přikláněl k variantě umístění radaru a zbvýraznění přechodu pro chodce před budovou ZŠ dle návrhu. Pokud by se zbudoval propojovací chodník mezi ulicemi Komenského a U stadionu, měl by navazovat na stávající chodníky u paneláků

Vložil: Stanislav Pečta (registrován/a Okříšky  ) 2011-08-20 10:49:13

Parkoviště

Navrhuji parkoviště mezi Fejtovými a bytovkou a vedle sportovní haly.

Vložil: Milan Marek (registrován/a Okříšky  ) 2011-08-20 09:31:08

parkovaní u školy

Prosazuji parkoviště mezi Fejtovými a bytovkou a vedle sportovní haly. Ulici Komenského by prospěla jednosměrná ulice. Jednosměrná ulice by prospěla i v ulici U stadionu.

Vložil: Karel Dokulil (registrován/a Okříšky  ) 2011-08-18 21:06:09