Revitalizace veřejné zeleně v centru Okříšek

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
4
Centrum městyse má dlouhodobý deficit zeleně. V hlavním prostoru mezi zdravotním střediskem, objektem pošty a zemědělského družstva a silnicí II/405 chybí stromy zcela, v parčíku vedle autobusového nádraží, v areálu hasičské zbrojnice a okolo Památníku osvobození je již řada stromů starých, které by potřebovaly zdravotní řez, navíc i zde by bylo vhodné další stromy dosadit.

V roce 2005 byla zpracovaná studie výsadby a dosadby zeleně v intravilánu obce Okříšky, která se zabývala celkem deseti lokalitami v rámci Okříšek včetně centra městyse. V příloze si můžete prohlédnout navrhovanou podobu veřejné zeleně v centru a dále pro porovnání a inspiraci také návrhy na řešení Staré osady, areálu zámku, okolí školy a školky a lokality U Stadionu.

Zpracovatel studie doporučil provést novou výsadbu před zdravotním střediskem oboustranně podél chodníku a dále od zdravotního střediska až ke křižovatce s ulicí 5. května (v tomto prostoru by ovšem potencionálně mohly být umístěny autobusové zastávky). Pro výsadbu jsou navrženy především lípy. Dosazení nových stromů (lípy, břízy, třešně) ke stávající zeleni je doporučeno v parčíku a především v na parčík navazujícím prostoru mezi zdravotním střediskem a restaurací Bílý dům. A konečně zásadní změna by se měla uskutečnit v okolí Památníku osvobození. Zde by se měla zrušit vydlážděná plocha před vlastním památníkem a nahradit trávníkem a opět lípami a břízami, další by měly oživit také travnatou plochu mezi požární nádrží a ulicí Sadová. Celkově zahrnuje návrh zhruba 70 nových stromů v centru městyse, které by významně přispěly ke zlepšení životního prostředí.

Navržený rozsah výsadby předpokládá sázení v několika etapách, na rozhodování o podobě centra se musí podílet i veřejnost. Zajímalo by nás hlavně, jak se díváte na osázení prostoru mezi silnicí a zdravotním střediskem a potom na úpravách okolí Památníku osvobození. Myslíte si, že by uprostřed Okříšek měla vzniknout zelená oáza nebo naopak, že se sem stromy nehodí (stín, padající listí, zakrytí budov)? Prospěly by vzhledu a důstojnosti památníku navržené úpravy a dosázení zeleně? Nebo považujete současný stav za vyhovující? Napiště nám svůj postoj, připomínky a doporučení společně s důvody, které pro ně máte.

Děkujeme za Váš názor!


 Otevřeno ke komentování od
 04.03.2012 - 20.05.2012
 
Přílohy

Centrum městyseNávrh revitalizace zeleně
Stará osada a areál zámkuNávrh revitalizace zeleně
Okolí základní a mateřské školyNávrh revitalizace zeleně
Fotbalový stadion a okolíNávrh revitalizace zeleně 
Komentáře
veřejné: 4 | neveřejné: 0

Revitalizace veřejné zeleně

V centru městyse není třeba nadmíru zvyšovat plochy zeleně v prostoru okolo zdravotního střediska a hlavní křížovatky a tuto směřovat mimo centrum ke stadionu a mezi školku a školu a tuto udržovat. Mám takový dojem, že již existoval návrh pana Růžičky, který byl vystaven za výlohou některého obchodu a řešil komplexní osazení zeleně a vyřešení prostoru před zdravotním střediskem. Je také brát v úvahu to, že je třeba vysázenou zeleň také pravidelně udržovat

Vložil: Stanislav Pečta (registrován/a Okříšky  ) 2012-03-28 15:23:09

Revitalizace veřejné zeleně

V centru městyse není třeba nadmíru zvyšovat plochy zeleně v prostoru okolo zdravotního střediska a hlavní křížovatky a tuto směřovat mimo centrum ke stadionu a mezi školku a školu a tuto udržovat. Mám takový dojem, že již existoval návrh pana Růžičky, který byl vystaven za výlohou některého obchodu a řešil komplexní osazení zeleně a vyřešení prostoru před zdravotním střediskem. Je také brát v úvahu to, že je třeba vysázenou zeleň také pravidelně udržovat

Vložil: Stanislav Pečta (registrován/a Okříšky  ) 2012-03-28 15:22:39

Komentář pana Karla Dokulila, který omylem vložil do jiného tématu

Mezi školou a školkou by se měl co nejdříve odstranit starý rezavý plot, který nyní po nové fasádě na škole a školce bije přímo do očí. Místo něho tam vysázet buď stromy nebo keře a v prostoru vybudovat ďětské hřiště nebo hřiště na odbíjenou. Na hřišti by se měla co nejspíš obnovit alej stromů po skácených topolech aby tam tak netrčely ty vrata od garáží a vybudovat sportovní plánovaný areál jak pro školu tak pro veřejnost

Vložil: Zdeněk Ryšavý (registrován/a Okříšky  ) 2012-03-19 10:20:01

pan

Mezi zdravotním střediskem a silnici bych to viděl spíš jen na živý plot a malé náměstíčko, kam si již lidé zvykli chodit třeba k vánočnímu stromu ap. U pamatníku s navrženou úpravou souhlasím.

Vložil: Karel Dokulil (registrován/a Okříšky  ) 2012-03-04 17:34:46