Umístění autobusového nádraží

Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

 
Soubory závěrečné zprávy
Soubory se závěrečnou zprávou nebyly dosud do systému vloženy.

Komentáře
celkem
2
V rámci přípravy studie nového dopravního řešení hlavní křižovatky zpracovala firma IM Projekt také návrh umístění autobusových zastávek do prostoru před objektem zemědělského družstva v místech dnešního parkoviště a na protilehlé straně u vyústění ulice Na Kopečku.

 

Centrum Okříšek trpí nedostatkem parkovacích míst. Vzhledem k umístění většiny obchodů, restaurací, lékařských ordinací a dalších služeb na ulicích Nádražní, B. Němcové a Jihlavská zde dochází k velké koncentaraci občanů z Okříšek i okolních obcí, z nichž mnozí přijíždějí svými vozy. Výsledkem jsou auty obstavené ulice Nádražní a B. Němcové, obtížně průjezdné především pro nákladní automobily a kamiony. Problémy má zásobování a nepřehledné situace jsou nebezpečné i pro chodce, především starší spoluobčany a děti.

 

Na druhé straně se uprostřed Okříšek nachází velká plocha autobusového nádraží, nadimenzovaná na zcela jiný rozsah autobusové dopravy v osmdesátých letech minulého století. V současné době je autobusové nádraží z velké části nevyužívané a mohlo by částečně sloužit pro parkování vozidel. Ovšem vzájemné soužití autobusů a osobních aut by při jeho rozdělení na dvě části nebylo úplně jednoduché a navíc kapacita parkoviště by neřešila celý problém. Kdyby se autobusová doprava zcela vymístila z obchodní zóny a v podstatě nesjížděla z hlavní silnice II/405, zjednodušila by se dopravní situace v centru Okříšek a zároveň by se celá plocha autobusového nádraží uvolnila pro centrální parkoviště. To by následně umožnilo omezit parkování na ulicích Nádražní a B. Němcové, zvýšit bezpečnost provozu i chodců (možná dokonce vytvořit pěší zónu).

 

Navržené řešení je nutné důkladně prodiskutovat a vzít do úvahy i některé potencionální negativa, např. obavu z většího pohybu chodců přes hlavní silnici při přecházení mezi zastávkami nebo o něco delší docházkovou vzdálenost z centrálního parkoviště k některým obchodům, dořešit by se musela i možnost vjezdu automobilů s nepohyblivými pacienty ke zdravotnímu středisku.

 

Při diskuzích v radě městyse se objevila i varianta přesunout autobusové nádraží k vlakovému a vytvořit tak společný dopravní terminál. Vzhledem k dispozičním možnostem zastavěného území ovšem nebude jednoduché najít vhodné umístění, pravděpodobně nejreálnější by bylo rozšíření prostoru stávající zastávky před hotelem Okříšky.

 

Předpokládáme, že problematika autobusového nádraží a parkovacích míst bude řešena v rámci nového územního plánu, již nyní by ale bylo dobré znát názory veřejnosti. Vnímáte situaci s parkováním v centru jako zásadní téma? Považujete za možné řešení přesunutí autobusového nádraží a využití jeho plochy pro centrální parkoviště nebo upřednostňujete parkování na ulicích a před zdravotním střediskem? Nebo by se vám naopak v těchto místech líbila pěší zóna? A pokud jste pro přesunutí autobusového nádraží, tak preferujete umístění před budovu Bílého domu nebo před vlakové nádraží, popř. máte jiný návrh? Každý příspěvek a připomínka bude cenným podkladem pro přípravu územního plánu.

 

Děkujeme za Váš názor!


 Otevřeno ke komentování od
 04.03.2012 - 20.05.2012
 
Přílohy

Studie přesunu autobusového nádražíUmístění před restaurací Bílý dům
Alternativa přesunu autobusového nádražíUmístění před vlakovým nádražím - vznik přestupního terminálu 
Komentáře
veřejné: 2 | neveřejné: 0

umístění autobusového nádraží

Dle mého názoru se mi jeví jako účelné a vyřešení parkování v Okříškách přesunutím autobusového nádraží(autobusových zastávek)jednoznačně před Bílý dům a u vlakového nádraží ponechat pouze zastávku, neboť tam není prostor pro zřízení autobusového nádraží

Vložil: Stanislav Pečta (registrován/a Okříšky  ) 2012-03-28 15:12:12

Autobusové nádraží

Obě alternativy se jeví jako dobré vzhledem k možnosti využití parkoviště na stávajícím autobusovém nádraží. Můj návrh je před" Bilým domem".

Vložil: Milan Marek (registrován/a Okříšky  ) 2012-03-04 10:27:28