Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Projekt kamerového dohlížecího systému

Bezpečnost občanů je jednou z hlavních priorit městyse. Proto usiluje především o zachování služebny Policie České republiky v Okříškách. V souvislosti s úsporami v resortu ministerstva vnitra ovšem bohužel dojde ke změně dosavadního obvodního oddělení na policejní stanici, což znamená především zrušení trvalé přítomnosti příslušníků policie v nočních hodinách. Dohled policie sice bude zajišťován motorizovanými hlídkami, přesto je zřejmé, že hrozí nebezpečí zvýšené trestné činnosti.

 

Jako vhodné preventivní opatření se ukazuje v podobných případech zřízení kamerového dohlížecího systému, který monitoruje místa se zvýšeným rizikem spáchání majetkových deliktů, násilných činů, vandalství nebo dopravních přestupků. Dobré zkušenosti má s kamerovými systémy řada měst i menších obcí, zástupci rady se seznámili např. s kamerovým systémem v obci Koberovy (cca 1 200 obyvatel) v Libereckém kraji. Ten je zajímavý především tím, že využívá rozvody kabelové televize, čímž se snižují pořizovací náklady. Stejným způsobem by mohl být kamerový systém vybudován i v Okříškách.

 

V současné době je vyhlášen dotační program Kraje Vysočina „Prevence kriminality“, ze kterého je možné získat finanční prostředky (až 90% nákladů) mimo jiné právě na vybudování kamerového systému. Vzhledem ke krátkému termínu pro podávání žádosti je potřeba se rychle rozhodnout, zda kamerový systém v Okříškách vybudovat a pokud ano, vybrat místa pro osazení kamerami a připravit kvalitní projekt.

 

K rozptýlení obav z možného vzniku „velkého bratra“ je potřeba zdůraznit, že výstupy z kamerového systému budou přenášeny pouze do monitorovacího střediska Policie ČR v Třebíči, kde je budou vyhodnocovat vyškolení policejní operátoři, v žádném případě je nebudou sledovat žádné nepovolané osoby v Okříškách. Záběry kamer slouží především k rychlé reakci na páchané přestupky nebo trestné činy, dále budou záznamy uchovávány jako důkazní materiál pro případné vyšetřování po dobu povolenou zákonem na ochranu osobních údajů a poté smazány. Zkušenosti z míst, kde již kamerové dohlížecí systémy fungují, potvrzují, že sama informace o monitorování kamerovým systémem přispívá ke snížení počtu přestupků a trestných činů.

 

Myslíte si, že by městys měl připravit a podat projekt na kamerový dohlížecí systém? A na kterých místech by bylo nejvhodnější umístit kamery? Nabízí se tyto lokality: hlavní křižovatka, autobusové nádraží, okolí mateřské a základní školy, areál zámku, dětské hřiště ve Staré osadě, stadion, hřbitov, případně další.

 

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 4 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky

Nové řešení hlavní křižovatky v centru městyse

Dlouhodobým problémem Okříšek je dopravní zatížení především na silnici II/405 mezi Třebíčí a Jihlavou a částečně i na silnici III/40511 do Přibyslavic, kde projíždí především vysoký počet kamionů, zásobující firmy Mann+Hummel a Huhtamaki. Nejlepší řešení, kterým je vybudování obchvatu na trase silnice II/405/II a přeložka silnice III/40511, je především z ekonomických důvodů „během na dlouhou trať“ s horizontem realizace cca 10 – 15 let.

 

Největší bodovou závadou je hlavní křižovatka v centru městyse, kde se kříží obě výše uvedené silnice a navíc místní komunikace Boženy Němcové, která obsluhuje velkou obytnou zónu na Tržišti, obchody, zdravotní středisko a také autobusové nádraží. To znamená, že vedle vysoké intenzity automobilové dopravy je přes křižovatku velký pohyb chodců, m.j. i dětí při cestě do školy. Křižovatka je kvůli budově bývalé knihovny nepřehledná a vznikají zde nebezpečné situace především při jízdě ve směru od Jihlavy na Přibyslavice a od Přibyslavic na Třebíč. V současné době proto kraj Vysočina na základě žádosti městyse zadal zpracování studie nového řešení křižovatky.

 

Projekční kancelář IM Projekt představila na pracovním výboru dne 22. června čtyři varianty řešení:

- varianta č. 1 – tvar křižovatky zůstává v podstatě stejný, ve vozovce jsou umístěny dva menší ostrůvky na ulici Nádražní (přechod pro chodce) a Masarykova, odbočný pruh od Jihlavy není značen, pouze je zde křižovatka rozšířena – jen částečně odstraňuje problém s ucpáváním křižovatky od Jihlavy, bezpečnější přecházení přes ulici Nádražní, zvětšení asfaltové plochy

- varianta č. 2 – tvar křižovatky stejný jako u var. č. 1, odbočný pruh od Jihlavy je značený a oddělený, na ulici Masarykově dlouhý ostrůvek až do středu křižovatky – z hlediska příjezdu od Jihlavy je lepší a bezpečnější (značené pruhy) než var. č. 1, naopak složitější najíždění pro dlouhé soupravy ve směru od Přibyslavi na Třebíč, asfaltová plocha je částečně „rozbitá“ ozeleněným ostrůvkem

- varianta č. 3 – kruhový objezd s průměrem 26 m, doplněný odbočným pruhem od Třebíče na Přibyslavice, oddělený zeleným ostrůvkem – malý poloměr kruhového objezdu může způsobovat komplikace dlouhým soupravám, odbočovací pruh od Třebíče na Přibyslavice je celkem zbytečný, spíš křižovatku znepřehledňuje, zelené plocha zmenšují vizuálně objem asfaltových ploch

- varianta č. 4 – kruhový objezd s průměrem 29 m, ostrůvek u přechodu pro chodce na Nádražní – větší poloměr je přehlednější než u var. č. 3 a umožňuje plynulejší průjezd, bezpečnější přecházení přes ulici Nádražní, nejvíce zelených ploch které snižují dojem ze „zaasfaltování“ centra

Ani jeden z návrhů nezasahuje výrazně mimo současné rozměry křižovatky s jedinou výjimkou a tou je zbourání objektu bývalé knihovny, který zároveň křižovatku zpřehlední.

 

Z diskuze vyplynulo, že nejvhodnějším řešením se jeví většině zúčastněných (odbor dopravy KrÚ Vysočina, odbor dopravy MěÚ Třebíč, městys Okříšky, KSÚSV, IM Projekt) varianta kruhového obchvatu č. 4, tedy bez odbočného pruhu na Přibyslavice. Její podpora zazněla především ze strany zástupců Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina jako správce komunikace s tím, že podle výsledků odborných studií kruhové objezdy snižují o 50-60% riziko havárie a až o 40% zvyšují plynulost dopravy.

 

Nyní bude následovat projednání jednotlivých variant s Policií ČR, poté představení návrhů s výkladem členům zastupitelstva městyse a následně veřejnosti na speciální besedě. Konečné rozhodnutí potom padne na zasedání zastupitelstva. V případě, že se dokážeme shodnout na některé z variant, je reálným termínem realizace rok 2013, investorem stavby bude kraj Vysočina.

 

Pro rozhodování zastupitelstva bude důležitý i názor veřejnosti. Ta se již jednou mohla vyjádřit v anketě „Okříšky 2010“, zajímá nás proto, zda její výsledky platí i po 9 měsících? Jaký názor na řešení hlavní křižovatky máte vy, kterou variantu preferujete nebo naopak odmítáte a proč?

 

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 6 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky