Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Úprava hřibova na Moráni

Starý hřbitov na Moráni ve Velkém Meziříčí, nazývaný též „Moránský“, se dosud dochoval ve svém původním půdorysném uspořádání se všemi významnými prvky, které spoluvytvářejí jeho charakter – hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, ohradní zeď s branami, studna, ale i stromořadí při hlavních cestách. Význam hřbitova s jmenovanými atributy přesahuje hranice regionu. Na hřbitově se nachází řada cenných kamenných náhrobků, ovlivněných klasicismem či historizujícími slohy a dále rozsáhlý soubor litinových náhrobních křížů, jehož pestrost je v současné době již jen ojedinělá. Rovněž situování předmětného hřbitova v blízkosti centra města je zcela výjimečné.

Celková obnova starého hřbitova byla zahájena v roce 2000 dle schválené dokumentace: „Studie úprav hřbitova na Moráni“, některé ze zde navržených úprav dosud nebyly realizovány. Dlouhodobým problémem starého hřbitova je stav velké části hrobů, které jsou neudržované, zarostlé a zpustlé. Hrobová zařízení těchto hrobů (tzn. kamenné náhrobky, náhrobní litinové kříže, kamenné obrubníky, litinové ohrádky a kamenné desky) jsou poškozená, rozbitá, některá se ani nenachází na svém původním místě. Nápisy na náhrobcích jsou málo čitelné nebo úplně nečitelné. Litinové kříže jsou zrezivělé, ulámané. Okraje hrobů jsou narušeny, pokud vůbec zůstaly ohraničeny. Tento stav ztěžuje údržbu travnatých ploch, budí pohoršení a vyžaduje nápravu.

Dokončení celkové obnovy starého hřbitova je možné jen za předpokladu, že bude napraven stávající nežádoucí stav neudržovaných hrobů a jejich příslušenství. Nabízí se několik možností řešení.

Více informací k dané problematice najdete v úvodním textu a jeho přílohách.

  Komentářů: 0 | neveřejných: 1